scroll

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم , വായനയുടെ ലോകത്തേക്ക് സ്വാഗതം, അറിവിന്റെ ജാലകം നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നു..., "try to become a person who can appreciate the help of others, a person who knows the sufferings of others to get things done, and a person who would not put money as his only goal in life"

Feb 6, 2011

The qualities of the ProphetsEach and every prophet and messenger of Allah was blessed with a perfect disposition. They were handsome and their lineage noble. Their character was good as was their behavior. This is because they all possess the attributes of perfection. They guided to the completed the code of human spiritual behavior which was to be completed by Prophet Muhammad, praise and peace be upon him, and practiced virtuous deeds on account of their rank being of the most noble and their degree being of the highest.

Allah tells us that He preferred some of the prophets and messengers over others with His words,
"Of these Messengers, We have preferred some above others. To some Allah spoke; and some He raised in rank. We gave Jesus, the son of Mary, clear signs and strengthened him with the Spirit of Purity (Gabriel)" 2:253.
 ആ ദൂതന്മാരില്‍ ചിലര്‍ക്കു നാം മറ്റുള്ളവരേക്കാള്‍ ഉയര്‍ന്ന സ്ഥാനമരുളിയിട്ടുണ്ട്. അവരില്‍ ചിലരോട് അല്ലാഹു നേരിട്ടു സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു. ചിലരെ മറ്റുവിധത്തില്‍ ഉന്നതസ്ഥാനീയരാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഒടുവില്‍ മര്‍യമിന്റെ പുത്രന്‍ യേശുവിനു നാം തെളിഞ്ഞ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളവതരിപ്പിച്ചുകൊടുക്കുകയും പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തു. 2:253

He also tells us, "and We chose them, out of a knowledge above the nations (of their time)" 44:32
അതറിഞ്ഞുകൊണ്ടുതന്നെ നാമവരെ ഇതര ലോകരെക്കാള്‍ പ്രമുഖരായി തെരഞ്ഞെടുത്തു;28
Prophet Muhammad, praise and peace be upon him, said, "The first group to enter the Garden of Paradise will be like the full moon…… every man will be in the height of their father Adam who was sixty cubits (90 feet) tall."

The description of several of the prophets has been made known to us by Prophet Muhammad, praise and peace be upon him, who tells us, "I saw Moses, he was tall with curly hair. He resembled the men of Shanu'a. I saw Jesus, he was of medium height with a reddish face just as if he had come out after having taken a hot bath." He further described him as being slender, like a sword.

The Prophet, praise and peace be upon him, gave additional information about Moses saying, "He is like the best men you have ever seen with a dark complexion."

Of himself the Prophet, praise and peace be upon him, said, "Among the descendants of Abraham, I am the one who most resembles him."

Abu Hurayrah tells us, "After Prophet Lot, Allah did not send a prophet who was not from the noblest class of his people." In addition to this is that they were among the wealthy and powerful.

Anas tells us that Allah did not send a prophet without making his face and voice beautiful, and that Prophet Muhammad, may Allah praise and venerate him and grant him peace, had the most handsome face of all of them and also the best voice.

During the cross-examination of Abu Sufyan by Heraclius, Emperor of Rome,Heraclius said, "I questioned you about his lineage and you said that he was of good lineage among you, and that is how all the Messengers have been sent,from the noble families of their people."

There are many references to the prophets and messengers who were preferred by Allah mentioned in the Holy Koran, some of which are mentioned
below:
Of Prophet Job, Allah says, "We found him to be patient, a good worshiper and he was penitent." 38:44
നാം അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷമാശീലനെന്നു കണ്ടു. എത്ര ശ്രേഷ്ഠനായ ദാസന്‍! തന്റെ നാഥങ്കലേക്ക് അധികമധികം മടങ്ങുന്നവന്‍.47
(41-44) നമ്മുടെ ദാസന്‍ അയ്യൂബിനെ ഓര്‍ക്കുക.41അദ്ദേഹം തന്റെ റബ്ബിനോട്, ചെകുത്താന്‍ എന്നെ ദുരിതബാധിതനും പീഡിതനുമാക്കിയല്ലോ എന്നു കേണപ്പോള്‍42(നാം കല്‍പിച്ചു:) നിന്റെ കാലുകൊണ്ട് മണ്ണില്‍ അടിക്കുക. ഇതാ, കുളിര്‍ജലം; കുളിക്കാനും കുടിക്കാനും.43 അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബങ്ങളെ നാം തിരിച്ചുകൊടുത്തു. അവരോടൊപ്പം അത്രതന്നെ വേറെയും- നമ്മില്‍ നിന്നുള്ള അനുഗ്രഹമായിട്ട്;44 ബുദ്ധിയും വിവേകവുമുള്ളവര്‍ക്ക് പാഠമായിട്ടും.45 (നാം അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു:) `ഒരു പുല്‍ക്കറ്റ കൈയിലെടുത്ത് അതുകൊണ്ട് അടിക്കുക; ശപഥം ലംഘിക്കേണ്ട.`46 നാം അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷമാശീലനെന്നു കണ്ടു. എത്ര ശ്രേഷ്ഠനായ ദാസന്‍! തന്റെ നാഥങ്കലേക്ക് അധികമധികം മടങ്ങുന്നവന്‍.47

Of Prophet John, Allah says, "'O John, hold fast to the Book' and We bestowed upon him judgment while yet a child, and tenderness from Us and purity, and he was cautious; honoring his parents, being neither arrogant nor rebellious. Peace be upon him on the day he was born and the day he dies, and on the day when he is raised up alive." 19:12-15
 `അല്ലയോ യഹ്യാ, വേദം മുറുകെപ്പിടിച്ചുകൊള്ളുക.`9 (-12-15) നാം അദ്ദേഹത്തെ ബാല്യത്തില്‍തന്നെ `ഹുക്മ്`10കൊണ്ടനുഗ്രഹിച്ചു. നമ്മുടെ പക്കല്‍നിന്നുള്ള ദയാവായ്പും11 പരിശുദ്ധിയും പ്രദാനംചെയ്തു. അദ്ദേഹം വളരെ ഭക്തനും മാതാപിതാക്കളെ നന്നായി പരിചരിക്കുന്നവനുമായിരുന്നു. ക്രൂരനായ ധിക്കാരിയായിരുന്നില്ല. ജനന നാളിലും മരണ നാളിലും രണ്ടാമതു ഉയിര്‍ത്തെഴുന്നേല്‍പിക്കപ്പെടുന്ന നാളിലും അദ്ദേഹത്തിനു സമാധാനം! 12

He also tells us of the time Prophet Zachariah, peace be upon him, was given the good news of a son,
"Allah gives you glad tidings of John, who shall confirm a Word from Allah. He shall be a master and chaste, a Prophet and from the righteous." 3:39
അദ്ദേഹം (സകരിയ്യാ) ഭജനഗൃഹത്തില്‍ പ്രാര്‍ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ, മലക്കുകള്‍ വിളിച്ചറിയിച്ചു: `അല്ലാഹു നിന്നെ യഹ്യായുടെ38 ശുഭവാര്‍ത്തയറിയിക്കുന്നു. അല്ലാഹുവിങ്കല്‍നിന്നുള്ള ഒരു ഉത്തരവിന്റെ39സാക്ഷാത്കാരമായി അവന്‍ ജനിക്കും. അവനില്‍ നേതൃത്വത്തിന്റെയും മഹത്വത്തിന്റെയും ഗുണങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും. തികഞ്ഞ ആത്മനിയന്ത്രണമുള്ളവനായിരിക്കും. പ്രവാചകനായിരിക്കും. സജ്ജനങ്ങളിലെണ്ണപ്പെടുന്നവനുമായിരിക്കും.` 

Allah tells us, "Allah chose Adam and Noah, the House of Abraham and the House of Imran above all worlds." 3:33-34
ദമിനെയും നൂഹിനെയും ഇബ്റാഹീം കുടുംബത്തെയും ഇംറാന്‍ കുടുംബത്തെയും30മുഴുവന്‍ ലോകരില്‍നിന്നും തന്റെ ദൌത്യത്തിനുവേണ്ടി സവിശേഷം തെരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു.
Of Prophet Noah He says, "He was a truly thankful worshiper." 17:3
തീര്‍ച്ചയായും നൂഹ് ഏറെ നന്ദിയുളള ദാസനായിരുന്നു.
Of Prophet Jesus He says, "When the angels said, 'O Mary, Allah gives you glad tidings of a Word (Be) from Him, whose name is Messiah, Jesus, the son of Mary. He shall be honored in this world and in the Everlasting Life – and he shall be among those who are close." 3:45
3:45-49 മലക്കുകള്‍ അവളോട് പറഞ്ഞതോര്‍ക്കുക: `അല്ലയോ മര്‍യമേ, നിന്നെ അല്ലാഹു അവങ്കല്‍നിന്നുള്ള ഒരു വചനത്തിന്റെ സുവിശേഷമറിയിക്കുന്നു; അവന്റെ നാമം മസീഹ് ഈസബ്നു മര്‍യം എന്നാകും. അവന്‍ ഇഹത്തിലും പരത്തിലും ഏറെ പ്രമുഖനായിരിക്കും. ദൈവത്തിന്റെ ഉറ്റ ദാസന്മാരില്‍ എണ്ണപ്പെട്ടവനുമായിരിക്കും. തൊട്ടിലില്‍തന്നെ അവന്‍ ജനത്തോടു സംസാരിക്കും; പ്രായമായ ശേഷവും. അവന്‍ സച്ചരിതനുമായിരിക്കും.` ഇതു കേട്ടപ്പോള്‍ മര്‍യം പറഞ്ഞു: നാഥാ, എനിക്കെങ്ങനെ കുഞ്ഞുണ്ടാകും. എന്നെയാണെങ്കില്‍ ഒരു പുരുഷന്‍ തൊട്ടിട്ടേയില്ലല്ലോ.` മറുപടി ലഭിച്ചു: അവ്വിധമുണ്ടാവുകതന്നെ ചെയ്യും.44 അല്ലാഹു ഇച്ഛിക്കുന്നതു സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അവന്‍ ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചാല്‍ അതു ഭവിക്കട്ടെ എന്നു പറയുകയേ വേണ്ടൂ; ഉടനെ അതു സംഭവിക്കുന്നു.` (മലക്കുകള്‍ തുടര്‍ന്നു പറഞ്ഞു:) അല്ലാഹു അവന് വേദവും തത്വജ്ഞാനവും തൌറാത്തും ഇഞ്ചീലും പഠിപ്പിക്കും. ഇസ്രാഈല്‍ വംശത്തിലേക്കു ദൈവദൂതനായി നിയോഗിക്കുകയും ചെയ്യും.` (49-) (അദ്ദേഹം ഇസ്രാഈല്‍ വംശത്തില്‍ ദൂതനായി ചെന്നപ്പോള്‍ പറഞ്ഞു:) ഞാന്‍ നിങ്ങളുടെ റബ്ബിങ്കല്‍നിന്നുള്ള ദൃഷ്ടാന്തവുമായി വന്നവനാകുന്നു. ഞാന്‍ നിങ്ങളുടെ മുമ്പില്‍വച്ചു കളിമണ്ണുകൊണ്ട് ഒരു പക്ഷിരൂപമുണ്ടാക്കാം. എന്നിട്ട് അതില്‍ ഊതാം. അപ്പോള്‍ ദൈവഹിതത്താല്‍, അതൊരു പക്ഷിയായിത്തീരും. ദൈവഹിതത്താല്‍, ജന്മനാ അന്ധനായവന്നും പാണ്ഡുരോഗിക്കും രോഗശാന്തി നല്‍കാം. അവന്റെ ഹിതത്താല്‍, ഞാന്‍ മരിച്ചവരെ ജീവിപ്പിക്കാം. നിങ്ങള്‍ ആഹരിക്കുന്നതെന്തെന്നും വീടുകളില്‍ സൂക്ഷിച്ചുവച്ചിട്ടുള്ളതെന്തെന്നും ഞാന്‍ നിങ്ങള്‍ക്കു പറഞ്ഞുതരാം. ഇതില്‍ മതിയായ ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ട്-നിങ്ങള്‍ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണെങ്കില്‍. 45

Allah quotes Prophet Jesus who said, "I am the worshiper of Allah. Allah has given me the Book and made me a Prophet. (He has made me) kind to my mother; He has not made me arrogant, unprosperous. He made me to beblessed wherever I am, and He has charged me with prayer and charity for as long as I shall live." 19:29-31.
(27-33) പിന്നെ ആ ശിശുവിനേയുമെടുത്ത് അവള്‍ സ്വജനത്തിലേക്കു ചെന്നു. അവര്‍ പറയാന്‍ തുടങ്ങി: `ഓ മര്‍യം, നീ മഹാപാപം ചെയ്തുകളഞ്ഞല്ലോ. ഓ ഹാറൂനിന്റെ സോദരീ,19 നിന്റെ പിതാവ് ദുഷിച്ച മനുഷ്യനായിരുന്നില്ല. മാതാവ് ദുര്‍ന്നടത്തക്കാരിയുമായിരുന്നില്ല.`19A അപ്പോള്‍ മര്‍യം ശിശുവിനുനേരെ ചൂണ്ടി. ജനം ചോദിച്ചു: `തൊട്ടിലില്‍ കിടക്കുന്ന ശിശുവിനോട് ഞങ്ങള്‍ സംസാരിക്കുന്നതെങ്ങനെ?`20 ശിശു പറഞ്ഞു: `ഞാന്‍ അല്ലാഹുവിന്റെ ദാസനാകുന്നു. എനിക്കവന്‍ വേദം നല്‍കുകയും എന്നെ പ്രവാചകനാക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എവിടെയായിരിക്കുമ്പോഴും അവന്‍ എന്നെ അനുഗൃഹീതനുമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ജീവിച്ചിരിക്കുന്നേടത്തോളം കാലം നമസ്കാരവും സകാത്തുമനുഷ്ഠിക്കുവാന്‍ എന്നോട് അനുശാസിച്ചിരിക്കുന്നു. അവന്‍ എന്നെ സ്വമാതാവിനെ നന്നായി പരിചരിക്കുന്നവനുമാക്കിയിരിക്കുന്നു.20Aഎന്നെ ക്രൂരനായ ദുഷ്ടനാക്കിയിട്ടില്ല. എന്റെ ജനന നാളിലും മരണ നാളിലും ഞാന്‍ ഉയിര്‍ത്തെഴുന്നേല്‍പിക്കപ്പെടുന്ന നാളിലും എനിക്കു സമാധാനം!`21
Allah warns, "Believers, do not be like those who hurt Moses." 33:69
(69-71) അല്ലയോ വിശ്വാസികളേ, 118 മുസായെ പീഡിപ്പിച്ചവരെപ്പോലെ നിങ്ങള്‍ ആയിപ്പോകരുത്. അല്ലാഹു അദ്ദേഹത്തെ അവരുടെ കെട്ടിച്ചമച്ച വര്‍ത്തമാനങ്ങളില്‍നിന്നും മോചിപ്പിച്ചു. അല്ലാഹുവിങ്കല്‍ അദ്ദേഹം മഹനീയനായിരുന്നു.119 സത്യവിശ്വാസികളേ, അല്ലാഹുവിനോട് ഭക്തിപുലര്‍ത്തുവിന്‍. നല്ലത് സംസാരിക്കുവിന്‍. അല്ലാഹു നിങ്ങളുടെ കര്‍മങ്ങള്‍ സംസ്കരിക്കും. പാപങ്ങള്‍ പൊറുത്തുതരും. അല്ലാഹുവിനെയും അവന്റെ ദൂതനെയും അനുസരിച്ചവനാരോ അവന്‍ മഹത്തായ വിജയം വരിച്ചു

Prophet Muhammad, praise and peace be upon him, tells us that Prophet Moses was a modest man who covered himself. No part of his body was seen on account of his modesty.
Allah quotes Moses as saying, "But my Lord has given me judgment and made me one of the Messengers." 26:21
അനന്തരം എന്റെ റബ്ബ് എനിക്ക് ജ്ഞാനമരുളുകയും എന്നെ ദൈവദൂതന്മാരില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു.
Several of the prophets are mentioned by Allah in the Koran as saying to their people, "I am for you an honest Messenger." 26:107.
ഞാന്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് വിശ്വസ്തനായ ദൈവദൂതനാകുന്നു.77

In reference to Abraham, Allah says, "We gave him Isaac and Jacob and guided both, and We guided Noah before them, among his descendants were David and Solomon, Job, Joseph, Moses and Aaron – as such, We recompense the good-doers, and Zachariah, John, Jesus and Elias, each was of the righteous, and Ishmael, Elisha, Jonah and Lot. Each We preferred above the worlds as We did their fathers, their descendants, and their brothers. We chose them and guided them to a Straight Path. Such is the guidance of Allah by it He guides whom He will of His worshipers. Had they associated (others with Him), their labors would have indeed been annulled. Those, We have given them the Book, judgment, and Prophethood. If these disbelieve it, We have entrusted it to others who do not disbelieve in it. Those were whom Allah guided. Follow then their guidance and say, 'I do not ask you a wage for it. Surely, it is a reminder to the worlds.'" 6:84-90.
(84-90) പിന്നീട് നാം ഇബ്റാഹീമിന് ഇസ്ഹാഖ്, യഅ്ഖൂബ് തുടങ്ങിയ സന്തതികളെ നല്‍കി. എല്ലാവരെയും സന്മാര്‍ഗത്തിലേക്കു നയിക്കുകയും ചെയ്തു. നേരത്തെ നൂഹിനെ നയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന (അതേ സന്മാര്‍ഗത്തിലേക്കുതന്നെ). അദ്ദേഹത്തിന്റെ വംശത്തില്‍പ്പെട്ട ദാവൂദിനും സുലൈമാനും അയ്യൂബിനും യൂസുഫിനും മൂസാക്കും ഹാറൂനിനും (നാം സന്മാര്‍ഗം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്). ഇവ്വിധം നാം സച്ചരിതരുടെ നന്മകള്‍ക്കു പ്രതിഫലം നല്‍കുന്നു. (അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്തതികളില്‍നിന്നുതന്നെ) സകരിയ്യയും യഹ്യായും ഈസായും ഇല്‍യാസും സന്മാര്‍ഗസ്ഥരായി. അവരെല്ലാവരും സച്ചരിതരായിരുന്നു. (അതേ കുടുംബത്തില്‍പ്പെട്ട) ഇസ്മാഈല്‍, അല്‍യസഅ്, യൂനുസ്, ലൂത്വ് എന്നിവര്‍ക്കും സന്മാര്‍ഗം കാട്ടിക്കൊടുത്തു. അവരിലോരോരുത്തരേയും ലോകര്‍ക്കുമേല്‍ ശ്രേഷ്ഠരാക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം അവരുടെ പ്രപിതാക്കളില്‍നിന്നും സന്തതികളില്‍നിന്നും സഹോദരങ്ങളില്‍നിന്നും വളരെപ്പേര്‍ക്കു യശസ്സേകിയിട്ടുണ്ട്. അവരെ നമ്മുടെ സേവനത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ശരിയായ വഴിയിലേക്കു നയിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇതാകുന്നു അല്ലാഹുവിന്റെ സന്മാര്‍ഗം. തന്റെ ദാസന്മാരില്‍ താനിഛിക്കുന്നവരെ അവന്‍ മാര്‍ഗദര്‍ശനം ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ, ബഹുദൈവവിശ്വാസികളാവുകയാണെങ്കില്‍, അവര്‍ ചെയ്തതായ സകല കര്‍മങ്ങളും പാഴായിപ്പോയതുതന്നെ.56 നാം വേദവും ശാസനാധികാരവും പ്രവാചകത്വവും നല്‍കിയ ജനമായിരുന്നു അവര്‍.57 ഇപ്പോള്‍ ഈ ജനം അതു സ്വീകരിക്കാന്‍ വിസമ്മതിക്കുന്നുവെങ്കില്‍ (സാരമില്ല) അതിനെ നിഷേധിക്കാത്ത മറ്റൊരു ജനത്തിനു നാം ആ അനുഗ്രഹം ഏല്‍പ്പിച്ചുകൊടുത്തിരിക്കുന്നു.58 പ്രവാചകാ, അവര്‍ തന്നെയായിരുന്നു അല്ലാഹുവിങ്കല്‍നിന്നുള്ള സന്മാര്‍ഗം സിദ്ധിച്ചവര്‍. അവരുടെ പാതയിലൂടെത്തന്നെ നീ നടന്നുകൊള്ളുക. പറയുകയും ചെയ്യുക: `(ഈ സന്മാര്‍ഗപ്രബോധനത്തിനു) ഞാന്‍ നിങ്ങളോട് യാതൊരു പ്രതിഫലവും ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. ഇതാണെങ്കില്‍ സര്‍വലോകര്‍ക്കും പൊതുവായുള്ള ഉദ്ബോധനം മാത്രമാകുന്നു.`
In the following Koranic quotations Allah describes the prophets and messengers as possessors of many fine qualities; right action, chosen, judgment and prophecy.

Concerning Isaac, Allah tells us that the angels said to Abraham, "'Have no fear', and gave him the glad tidings that he was to have a knowledgeable son." 51:28.
അവര്‍ പറഞ്ഞു: `ഭയപ്പെടേണ്ട.` അവര്‍ അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനിയായ ഒരു പുത്രന്‍ ജനിക്കുമെന്ന് ശുഭവാര്‍ത്ത നല്‍കി.27
Concerning Ishmael, the first son born to Abraham, Allah says, "And We gave him the glad tidings of a very gentle son."37:101.
(99-101) ഇബ്റാഹീം പ്രസ്താവിച്ചു:54 `ഞാന്‍ എന്റെ റബ്ബിങ്കലേക്കു പോകുന്നു.55 അവന്‍ എനിക്കു മാര്‍ഗദര്‍ശനമരുളും. നാഥാ, എനിക്ക് ഒരു സല്‍പുത്രനെ പ്രദാനം ചെയ്യേണമേ!`56 (ഈ പ്രാര്‍ഥനക്ക് ഉത്തരമായി) നാം അദ്ദേഹത്തിന് സഹനശാലിയായ ഒരു പുത്രന്റെ സുവിശേഷമരുളി.57
Allah says, "We tried Pharaoh's nation before them. A noble Messenger came to them (saying), 'Be obedient to me O worshipers of Allah, I am your honest Messenger.” 44:17-18
ഇവര്‍ക്കുമുമ്പ് ഫറവോന്‍സമുദായത്തെ നാം ഇതേ പരീക്ഷണത്തിലകപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവരില്‍, അതിശ്രേഷ്ഠനായ14 ദൈവദൂതന്‍ വന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു:15 `അല്ലാഹുവിന്റെ ദാസന്മാരെ എനിക്ക് വിട്ടുതരിക.16 ഞാന്‍ നിങ്ങള്‍ക്കുള്ള വിശ്വസ്തനായ ദൈവദൂതനാകുന്നു.17 
44:19-33 അല്ലാഹുവിനെതിരില്‍ ധിക്കാരം പ്രവര്‍ത്തിക്കാതിരിക്കുക. ഞാന്‍ (എന്റെ നിയമനത്തിന്) വ്യക്തമായ പ്രമാണമവതരിപ്പിക്കാം.18 നിങ്ങള്‍ എന്നെ കല്ലെറിയുന്നതില്‍നിന്ന് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും റബ്ബായവനില്‍ ഞാന്‍ ശരണം തേടിയിരിക്കുന്നു. നിങ്ങള്‍ എന്റെ സന്ദേശം സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കില്‍ എന്നെ ദ്രോഹിക്കാതിരിക്കുകയെങ്കിലും ചെയ്യുവിന്‍.`19അവസാനം അദ്ദേഹം രക്ഷിതാവിനെ ബോധിപ്പിച്ചു: `ഇക്കൂട്ടര്‍ അധര്‍മികളാകുന്നു.`20(ഉത്തരം നല്‍കപ്പെട്ടു:) `ശരി, എങ്കില്‍ എന്റെ ദാസന്മാരെയുംകൊണ്ട്21 രായ്ക്കുരാമാനം പുറപ്പെടുക. നിങ്ങള്‍ പിന്തുടരപ്പെടും.22കടലിനെ പിളര്‍ന്ന സ്ഥിതിയില്‍ വിട്ടേക്കുക. ഈ പടയൊക്കെയും മുങ്ങിയൊടുങ്ങേണ്ടതാകുന്നു.`23 എത്രയെത്ര അരുവികളും ആരാമങ്ങളും മണിമേടകളുമാണ് അവര്‍ ഉപേക്ഷിച്ചുപോയത്! അവരാസ്വദിച്ചുപോന്ന എന്തെല്ലാം ജീവിതൈശ്വര്യങ്ങള്‍! ഒക്കെയും അവര്‍ പിറകില്‍ ഉപേക്ഷിച്ചുപോയി. ഇതത്രെ അവര്‍ക്കുണ്ടായ പര്യവസാനം. അവരുടെ വിഭവ സമൃദ്ധിക്ക് നാം മറ്റൊരു ജനത്തെ അവകാശികളാക്കി.24 ആകാശമോ ഭൂമിയോ അവര്‍ക്കുവേണ്ടി കരഞ്ഞില്ല.25 അവര്‍ക്ക് അല്‍പവും അവസരം ലഭിച്ചതുമില്ല. ഇവ്വിധം ഇസ്രായേല്‍വംശത്തെ നാം നിന്ദ്യമായ ശിക്ഷയില്‍നിന്ന്-ഫറവോനില്‍നിന്ന്- 26മോചിപ്പിച്ചു. അവനോ, അതിക്രമകാരികളില്‍ ഏറ്റം മികച്ചുനിന്നവനായിരുന്നു.27അതറിഞ്ഞുകൊണ്ടുതന്നെ നാമവരെ ഇതര ലോകരെക്കാള്‍ പ്രമുഖരായി തെരഞ്ഞെടുത്തു;28സ്പഷ്ടമായ പരീക്ഷണങ്ങളുള്ള ദൃഷ്ടാന്തങ്ങള്‍ അവരെ കാണിക്കുകയും ചെയ്തു.29
At the time when Abraham was about to fulfill his sacrificial vision of his son,Ishmael told him,
"Father, do as you are ordered (by Allah). Allah willing, you shall find me one of those who are steadfast." 37:102.
പുത്രന്‍ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം പ്രയത്നിക്കുന്ന പ്രായമായപ്പോള്‍ (ഒരു ദിവസം) ഇബ്റാഹീം പറയുന്നു: `മകനേ, ഞാന്‍ നിന്നെ അറുക്കുന്നതായി സ്വപ്നദര്‍ശനമുണ്ടായിരിക്കുന്നു.58 പറയൂ, ഇതേപ്പറ്റി നിനക്ക് എന്തു തോന്നുന്നു?`59 മകന്‍ പറഞ്ഞതെന്തെന്നാല്‍, പ്രിയപിതാവേ, അങ്ങ് കല്‍പിക്കപ്പെട്ടതെന്തോ അത് പ്രവര്‍ത്തിച്ചാലും.60 ഇന്‍ശാഅല്ലാഹ്- അങ്ങയ്ക്ക് എന്നെ ക്ഷമാശീലരില്‍പെട്ടവനെന്നു കാണാം. അങ്ങനെ ഇരുവരും സമര്‍പ്പിതരായി. 

Of Ishmael, Allah says, "And mention in the Book, Ishmael; he too was true to his promise, a Messenger and a Prophet." 19:54.
ഇസ്മാഈലിനെയും ഈ വേദത്തില്‍ അനുസ്മരിക്കുക. അദ്ദേഹം വാഗ്ദാനം പാലിക്കുന്നതില്‍ സത്യസന്ധനായിരുന്നു. നബിയായ റസൂലുമായിരുന്നു.
Allah speaks of the devotion of Moses saying, "He was devoted, a Messenger and a Prophet." 19:51. 
ഈ വേദത്തില്‍ മൂസായെ അനുസ്മരിക്കുക. അദ്ദേഹം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവനായിരുന്നു.29 നബിയായ റസൂലുമായിരുന്നു.30 
Also, "He (Moses) said: 'If Allah wills, you shall find me patient, I shall not disobey your order." 18:69 
 മൂസാ പറഞ്ഞു: `ഇന്‍ശാഅല്ലാഹ്, അങ്ങ് എന്നെ ക്ഷമയുള്ളവനായി കണ്ടേക്കും. ഒരു കാര്യത്തിലും ഞാന്‍ അങ്ങയെ ധിക്കരിക്കുകയില്ല.` 
Allah tells us that Solomon was, "an excellent worshiper, he was penitent."38:30
ദാവൂദിനു നാം സുലൈമാന്‍ (എന്ന പുത്രനെ) സമ്മാനിച്ചു.32 എത്ര ശ്രേഷ്ഠനായ ദാസന്‍! തന്റെ റബ്ബിങ്കലേക്ക് അധികമധികം മടങ്ങുന്നവന്‍. 
Allah calls upon us to remember, ”Also, remember Our worshipers Abraham,Isaac, and Jacob, those of might and vision. Indeed, We purified them with a most pure quality, the remembrance of the Everlasting Life. Indeed with Us they are among the chosen; the excellent." 38:45-47
(45-48) നമ്മുടെ ദാസന്മാരായ ഇബ്റാഹീം, ഇസ്ഹാഖ്, യഅ്ഖൂബ് എന്നീ കര്‍മനിഷ്ഠരെയും ഉള്‍ക്കാഴ്ചയുള്ളവരെയും48ഓര്‍ക്കുക. ഒരു വിശിഷ്ട ഗുണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നാം അവരെ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്- പരലോകസ്മരണയുടെ49അടിസ്ഥാനത്തില്‍. നിശ്ചയം, നമ്മുടെയടുക്കല്‍ അവര്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പുണ്യാത്മാക്കളുടെ ഗണത്തിലത്രെ. ഇസ്മാഈലിനെയും അല്‍യസഇനെയും50 ദുല്‍കിഫ്ലിനെയും51ഓര്‍ക്കുക. ഇവരൊക്കെയും പുണ്യാത്മാക്കളില്‍ പെട്ടവരല്ലോ.
Of David, He says, "Our worshiper David, a man of might. He was ever turning in repentance." 38:17, and "We made his kingdom strong and gave him wisdom and decisive speech." 38:20.
(17-20) അവര്‍ പറയുന്നത് പ്രവാചകന്‍ ക്ഷമിക്കുക.16 വമ്പിച്ച ശക്തികള്‍ക്കുടയവനും17എന്നാല്‍ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അല്ലാഹുവിങ്കലേക്കു മടങ്ങുന്നവനുമായിരുന്ന നമ്മുടെ ദാസന്‍ ദാവൂദിന്റെ കഥ അവര്‍ക്കൊന്നു പറഞ്ഞുകൊടുക്കുക.18 നാം പര്‍വതങ്ങളെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ വിധേയമാക്കിയിരുന്നു. അങ്ങനെ രാവിലെയും വൈകിയിട്ടും അവ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം സങ്കീര്‍ത്തനം ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു. പറവകളേയും കൂട്ടത്തോടെ (വിധേയമാക്കി). ഒക്കെയും അവനെ സങ്കീര്‍ത്തനം ചെയ്യുന്നതില്‍ നിരതരായിരുന്നു.19 നാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആധിപത്യം ഭദ്രമാക്കിക്കൊടുത്തു. അദ്ദേഹത്തിന് തത്ത്വജ്ഞാനമരുളി. വിധിനിര്‍ണായകമായി സംസാരിക്കാന്‍ സാമര്‍ഥ്യമേകി.20

Of Joseph, Allah says, "He (Joseph) said: 'Give me charge of the storehouses of the land, I am a knowledgeable guardian." 12:55
യൂസുഫ് പറഞ്ഞു: "രാജ്യത്തിന്റെ ഖജനാവുകള്‍ എന്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിലേല്‍പിച്ചാലും. ഞാന്‍ അതു കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നവനും അറിവുള്ളവനുമാകുന്നു."47A

 "Surely, you will find me, if Allah wills,among the good." 28:27.
ഞാന്‍ നിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ഞാന്‍ നല്ല മനുഷ്യനാണെന്ന് പിന്നീട് നിനക്ക് കാണാം.` 
 Allah mentions the saying of Shu'aib, "I do not desire to go behind you, taking for myself that which I forbid you. I seek but to reform as much as I can." 11:88.
ശുഐബ് പറഞ്ഞു: `സഹോദര•ാരേ, നിങ്ങള്‍ സ്വയം ചിന്തിക്കുക. ഞാന്‍ എന്റെ റബ്ബിങ്കല്‍നിന്നുള്ള ഒരു തെളിഞ്ഞ സാക്ഷ്യത്തി•ല്‍ അധിഷ്ഠിതനായിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ എനിക്ക് അവങ്കല്‍നിന്ന് നല്ല ആഹാരം ലഭിക്കുന്നുമുണ്ട്.98 (എങ്കില്‍, പിന്നെയും നിങ്ങളുടെ ദുര്‍മാര്‍ഗത്തിലും അവിഹിത ഭോഗങ്ങളിലും പങ്കാളിയാകുവാന്‍ എനിക്കെങ്ങനെ കഴിയും?) നിങ്ങളെ വിരോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ സ്വയം ചെയ്യാന്‍ ഞാന്‍ ഒട്ടും ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല.99കഴിയുന്നിടത്തോളം നിങ്ങളെ സംസ്കരിക്കാനത്രെ ഞാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഞാന്‍ എന്തെല്ലാം ചെയ്യാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവോ, അതിന്റെയെല്ലാം അവലംബം അല്ലാഹുവിന്റെ ഉതവിമാത്രമാകുന്നു. ഞാന്‍ അവനില്‍ മാത്രം ഭരമേല്‍പിച്ചിരിക്കുന്നു. സകല കാര്യങ്ങളിലും അവങ്കലേക്കുതന്നെ മടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു
Of Lot, Allah tells us, "To Lot, We gave judgment and knowledge." 21:74.
ലൂത്തിനും നാം യുക്തിവൈഭവവും അറിവും നല്‍കി.67

Of Zachariah and John, Allah tells us, "They raced with each other in good works and called on Us out of yearning and awe, and they were humble to Us." 21:90.
(89-90) സകരിയ്യയെയും; അദ്ദേഹം തന്റെ നാഥനോട് പ്രാര്‍ഥിച്ചത് ഓര്‍ക്കുക: `നാഥാ! എന്നെ നീ മുരടറ്റവനായി ഉപേക്ഷിക്കരുതേ, നീ തന്നെയാണല്ലോ അത്യുത്തമനായ അനന്തരാവകാശി.` നാം പ്രാര്‍ഥന സ്വീകരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിനു യഹ്യായെ സമ്മാനിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നിയെ അതിനു യോഗ്യയാക്കി.86 ഇവരൊക്കെയും സല്‍കാര്യങ്ങളില്‍ ഉത്സാഹമുള്ളവരായിരുന്നു. പ്രത്യാശയോടും ഭയത്തോടും കൂടി നമ്മോട് പ്രാര്‍ഥിക്കുന്നവരും നമ്മുടെ മുന്നില്‍ കുനിഞ്ഞവരുമായിരുന്നു.87
Sufyan Ath-Thawri draws our attention to another aspect of the characteristics and qualities found in the prophets, which is their continuous sorrow, this is an indication of their perfection and there are many prophetic quotations that endorsing this fact.

Prophet Muhammad, may Allah praise and venerate him and grant him perfect peace, described the noble lineage of Prophet Joseph, saying, "The noble son of a noble son, of a noble son of a noble man, Joseph, son of Jacob, son ofIsaac, son of Abraham the prophet, son of a prophet, son of a prophet, son of a prophet."

He also said, "The eyes of the prophets slept, but their hearts did not sleep."
Solomon, who was given a great kingdom, never raised his eyes to the heavens because he was humble and feared Allah. As for his diet, he would eat coarse bread made from barley but would serve others with fine food. It wasrevealed to him, "O leader of worshipers and goal of the abstinent." The story has reached us of how one day when he was riding on the wind with his armies, when an elderly woman complained to him, whereupon he commanded the wind to stop so he might attend to her need before he continued on his way.When Joseph was asked, "Why are you hungry when you are in charge of the treasures of the earth?" He replied, "I am fearful that I might become full and thereby forget those who are hungry."
Abu Hurayrah heard the Prophet, praise and peace be upon him, say, "Recitation was made easy for him. He would order his mount and turn it loose, and would finish his recitation before his mount wandered off."
David ate only from the labor of his own hands and would ask Allah to provide for him from the work of his own labor so that he would not need to take anything from the treasury.
Allah tells us, "And We softened iron for him,(saying) 'Make large coats of mail and measure their links well.'" 34:11
Prophet Muhammad, praise and peace be upon him, told his Companions, "The prayer Allah loves most is that of David, and the fast Allah loves most is that of David. He would sleep for half of the night, stand up for a third and sleep for a sixth. He would fast alternate days. He wore wool and slept on hair. He ate barley bread mixed with salt and ashes. His drink was mixed with tears after his error of inaccurate judgment in which he had passed judgment before hearing from the second party.
He was never seen to laugh nor look upwards to the sky because of his shyness before his Lord and he wept continuously until he died. It is said that he wept until plants sprang up from his tears and until the tears formed a crease on his cheeks, and that when he went out he would disguise himself to learn what people thought of his justice, and upon hearing people praise him, he became more humble."
Jesus was asked, "Why don't you ride a donkey?" He replied, "I exalt Allah so much to be occupied with tending to a donkey."
His clothing was made from hair and he ate from the trees. He did not have a house and would sleep wherever sleep overtook him. The name he most liked to be called by was "the very poor". One day he was heard greeting a pig with peace. When he was asked why he had done so he replied,
"I do not like that my tongue should move with evil speech,"
Prophet Muhammad, praise and peace be upon him, spoke of the trials of previous prophets saying,
"Some of the prophets before me were tested with poverty and lice. They preferred those trials to gifts."
Mujahid tells us that Prophet John's food was that of herbs and he wept so much on account of his fear of Allah that puffed-up folds formed on his cheeks.
To secluded himself apart from people he would eat in the company of wild animals.Wahb, Munabbih's son tells that Moses sought shelter in a hut. He ate and sipped from a stone with a hollow in it. In humility he sipped in a way similar to that of an animal because of the honor Allah had shown him by speaking to him.
These reports have all been recorded and the perfect attributes of the prophets and messengers together with their good character, handsome features and qualities are well known so we will not linger any more on them. Should youread contrary to these reports in other books, know that the historian or commentator is among the ill-informed.


Share/Bookmark

No comments: