scroll

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم , വായനയുടെ ലോകത്തേക്ക് സ്വാഗതം, അറിവിന്റെ ജാലകം നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നു..., "try to become a person who can appreciate the help of others, a person who knows the sufferings of others to get things done, and a person who would not put money as his only goal in life"

Mar 29, 2011

Special Class Railway Apprentice Examinations 2011


Special Class Railway Apprentices' Examination, 2011If you think, your beloved one (Brother / Siters, Son/ Daughter ) have good IQ and completed +2 Science (PCMB), and looking for Engineer Entrance Examinations? This is the right time to apply for the Special Class Railway Apprentice (SCRA) Examinations Conducted by Union Public Service Commission. He / She can become a Mechanical Engineer after 4 Years... and will be appointed to Indian Railway as Mechanical Engineer. During the study the student's is eligible to get a stipend around Rs. 7000 pm.  Scroll down for complete details and Syllabus for the Exams.

Engineer ആവുക എന്നത് ഏതൊരു കുട്ടിയുടെയും  (മകനെ Engineer ആക്കുക എന്നത് രക്ഷിതാവിന്റെയും)  അഭിലാഷമാണ്. എന്നാല്‍ ഇതിനു ഏറ്റവും വലിയ വിലങ്ങുതടിയാവുക സാമ്പത്തികം തന്നെയാണ് എന്നതില്‍ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. എന്നാല്‍ ചെലവ് കൂടാതെ Engineer ആക്കാന്‍ അവസരം ലഭിച്ചാലോ? 

Rail Logoഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പൊതു മേഖല സ്ഥാപനമായ ഇന്ത്യന്‍ റയില്‍വേയില്‍ ഒരു ജോലി ലഭിക്കുക എന്നതും വലിയ സംഗതി തന്നെ (പലരുടെയും പൂവണിയാത്ത സ്വപ്നവും).

ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ചു വന്നാലോ? 

അതെ, 

നിങ്ങളുടെ മകന് / മകള്‍ക്ക്, സഹോദരന് അല്ലെങ്കില്‍ സഹോദരിക്ക്, ചെലവ് കൂടാതെ (മാത്രമല്ല, ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കാശ് കിട്ടും (stipend)  എന്നാ പ്രത്യേകത കൂടി ഇതിനുണ്ട്) ഒരു Engineer ഡിഗ്രിയും ഇന്ത്യന്‍ റയില്‍വേയില്‍ ജോലിയും. നിങ്ങള്‍ ചെയ്യേണ്ടത്‌ ഇത്ര മാത്രം. +2 സയന്‍സ് എടുത്തു പഠിച്ചവര്‍ക്ക് (സെകന്റ് ക്ലാസ്‌ മാര്‍കോടെയെങ്കിലും പാസായിരിക്കണം) യു പി എസ സി നടത്തുന്ന  Special Class Railway Apprentices' Examination, 2011  പരീക്ഷക്ക്‌ ഇപ്പോള്‍ അപേക്ഷിക്കാം. പരീക്ഷയുടെ പൂര്‍ണ വിവരം (സിലബസ്‌ അടക്കം ) ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു. 

ഈ വിവരം നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞനുജന്മാര്‍ക്കും അനുജത്തിമാര്‍ക്കും അറിയിച്ചു കൊടുക്കുക.

ùÏßWçÕÏßW æÎAÞÈßAW ®X¼ßÈàÏùÞµÞ¢

Ìß.®Øí. ÕÞøßÏV
emblemÉïØí ¿á ¼Ïß‚ÕVAí ùÏßWçÕÏáæ¿ ÖßfÃJßW æºÜÕá µâ¿ÞæÄ ÈÞÜá ÕV×¢ ÉÀÈ, ÉøßÖàÜÈBZ È¿Jß, æÎAÞÈßAW ®X¼ßÈàÏùÞµÞÈáU ¥ÕØø¢. ÎÞJÎÞxßµíØßÈá ÉáùçÎ ËßØßµíçØÞ æµÎßØíd¿ßçÏÞ °ºí»ßµÎÞæÏ¿áJí øIÞ¢ ÁßÕß×ÈßæÜCßÜᢠƒØí ¿á ¼Ïß‚ßøßAâ. §çMÞZ ƒØí ¿á ÉøàfæÏÝáÄß ÈßWAáKÕæøÏᢠÉøß·ÃßAá¢. æÉYµáGßµZAᢠ¥çÉfßAÞ¢. 2011 ³·Øíxí ²KßÈí 17 ê 21 ÕÏTí. ¥VÙÄÏáUÕVAí dÉÞÏJßW §{Õá µßGá¢. ¥dÉaßØí×ßÉí µÞÜçJÞ Äá¿VçKÞ æÎdØÞ (ùÞFß) ÌßV{ §XØíxßxcâGßæÜ æÎAÞÈßAW ®X¼ßÈàÏùß¹í Ìߧ ¼ÏßçAIÄáÎáIí. 

¦Æc øIá ÕV×¢ 9100 øâÉ dÉÄßÎÞØ ØíèxÉXÁáIí. dµçÎà §Äá ÕVÇß‚í 9700 øâÉÕæøÏÞµá¢. çµÞÝíØí Õ߼ϵøÎÞÏß ÉâVJßÏÞkAß Éøàf ¼ÏßAáKÕVAí ùÏßWçÕÏßW æÎAÞÈßAW ®X¼ßÈàÏùÞÏß ÈßÏÎÈ¢ ÜÍßAá¢. çµÞÝíØßW çºøáKÄßÈá ÎáXÉá çØÕÈAøÞV ²M߿â.


ÄÞWÉøcÎáUÕV ÏâÃßÏX Ɇߵí ØVÕàØí µNß×X ¼âèÜ 31Èá æµÞ‚ßÏᢠÄßøáÕÈLÉáøÕáοA¢ ÈÞWÉÄßW Éø¢ çµdwB{ßW È¿JáK ÎâKí ²Ìíæ¼µíxàÕí çÉMùáµ{áU ÎraøMøàfÏßÜßøßAâ. 

³çøÞ çÉMùßÈᢠøIá ÎÃßAâV, 200 ÎÞVAí: 

(²Kí) ¼ÈùW ®ÌßÜßxß (§¢·ïß×í, æÉÞÄáÕß¼í¾ÞÈ¢, ÌáißÖµíÄß, æÎAÞÈßAW ¥Íßøáºß)

(øIí) ËßØßµíØᢠæµÎßØíd¿ßÏᢠ

(ÎâKí) ÎÞJíØí

Õß¼í¾ÞÉÈJßW ÉøàfÏáæ¿ ØßÜÌØí ©UÄá çÈÞAß ÉÀßAÞæÎCßÜᢠÎáX Éøàfµ{ßæÜ çºÞÆcB{áÎÞÏß ÉøߺÏæMGí, ¥ÕÏáæ¿ ÄøÕᢠÈßÜÕÞøÕᢠd·Ùß‚í, ÄÏÞæù¿áAáKÄá ÈKí. æÄxßÈá ÎÞVAí µáùÏíAáK æÈ·xàÕí ÎÞVAß¹í øàÄßÏáIí. ®ÝáJá ÉøàfÏßW ÎßµÕáUÕV 200 ÎÞVAßæa §aVÕcâÕßW ÉæC¿áAâ. ØßÜÌØᢠµâ¿áÄW ÕßÕøB{ᢠ2011 ÎÞV‚í 26æÜ '®¢çƒÞÏíæÎaí ÈcâØí ÕÞøßµÏßÜá¢, ww w.upsc.gov.in  ®K æÕÌíèØxßæÜ '®µíØÞÎßçÈ×XØí ÜßCßÜáÎáIí.®BæÈ ¥çÉfßAÞ¢? 

ÏáÉß®ØííØßÏæ¿ ÉáÄáAßÏ æÉÞÄá ¥çÉfÞçËÞ¢ ê '§ 30 øâÉÏíAí Îá~c çÉÞØíxí ³ËßØáµ{ßW µßGá¢. ¥Õßæ¿ ÈßKáÄæK µßGáK 100 øâÉÏáæ¿ æØXd¿W ùßdµâ¿íæÎaí ËàAáU ²x ØíxÞ¢Éí ÕÞBß ÉÄß‚í, ¥çÉf ÉâøßMß‚í ¯dÉßW 25Èí ¥µ¢ µßGJA ÕßÇ¢ Controller of Examinations, Union Public Service Commission, Dholpur House, Shahjahan Road, New Delhi110069  ®K ÕßÜÞØJßçÜAí ¥ÏÏíAáµ (§Äí ØÞÇÞøà ÄÉÞW ØíxޢɈ. ØíxÞ¢Éí ÄÉÞW ²ÞËßØßWÈßKí ØàÜ¿ß‚í ùgá 溇߂á ÕÞBßæAÞUâ). ¥µíçÈÞ{¼íæÎaí µÞVÁßnW ¦ùá øâÉÏáæ¿ ÄÉÞW ØíxÞ¢Éí ÉÄßçAIß Õøá¢. µÕùßæa ÉáùJí SSpecial Class Railway Apprentices' Examination, 2011 ®æKÝáÄáµ. ÉGßµ, ÕÈßÄÞ, ÕßµÜÞ¢· ÕßÍÞ·AÞV ÉøàfÞ Ëà ÈWçµI.

ora³YèÜX ¥çÉfÏíAí www.upsconline.nic.in ®K  æÕÌíèØxßW ØìµøcÎáIí. §ÄßÈᢠ¯dÉßW 25 ÕæøÏÞÃá ØÎÏ¢. ¨ øàÄßÏßÜÞµáçOÞZ ËàØí 50 øâÉ ÎÞdÄ¢. §Äí Øíçxxí ÌÞCßW çÈøßGá ÉÃÎÞçÏÞ, æÈxí ÌÞCß¹í ÕÝßçÏÞ ¥¿ÏíAÞ¢. 
ÕßÖÆÞ¢ÖBZ èØxßÜáIí. çËÞY: 01123385271.Special Class Railway Apprentices' Examination, 2011Special Class Railway Apprentice(SCRA)The SCRA scheme was started in 1927 by the British, to select a handful of most intelligent Indians to assist them in their Railway Operations, after training at their Railway's largest workshop, i.e. Jamalpur Workshop, and for one year in United Kingdom. The selected candidates were required to appear in the Mechanical Engineering Degree Exmination held by Engineering Council (London).Since then, the few admission seats for one of the country's first engineering college have always been hotly contested, with as many as 1 to 1.5 lakh candidates taking the entrance examination, now Special Class Railway Apprentice (SCRA) conducted by Union Public Service Commission (UPSC) board, for about 10 seats.That translates into an astonishing ratio of 1 selection per 10,000 applicants 

The SCRA scheme has continued to draw the country's best talent after independence and has provided Indian Railways with its top-ranking officers in all walks. Many of the Institute's alumni have won international accolade for having acheived excellence in their chosen careers, which include inventors, academicians, entrepreneurs, and high-ranking officers in other nations.The examination comprises written test in Mathematics, Physics, Chemistry, English Language, General Knowledge, and Psychological Test (Mental Ability). The selected candidates are called for an interview, which is followed by a medical examination. The standard of syllabus is that of Class XII (CBSE equivalent).

The notice for the examination, along with form and syllabus Mathematics, Physics ,Chemistry , English language is brought out by the UPSC around the months of June-July. According to the new rules issued by the Ministry of Railways, the exam is now conducted once every two years.The selected candidates undergo a four-year rigorous training programme in Mechanical Engineering, for which the Institute has a Memorandum of Understanding with BIT, Mesra, Ranchi. The semester system of BIT, Mesra is followed, with workshop training sessions during the holidays at BIT, Mesra.

The apprentices get a stipend in the scale of Rs. 4000-4400 with Dearness Allowance,making the final emoluments upto Rs. 7400, apart from medical benefits, privelege passes and PTOs.After successful completion of four years of training, the candidates join as Indian Railway Services of Mechanical Engineers (IRSME) Officers in Indian Railways to face a challanging and satisfying career

The Degree Awarded: SCRAs get a Bachelor of Engineering degree in Mechanical Engineering after successful completion of four years of training. This degree is recognised by the All India Council for Technical Education.Test Centers:

Agartala

GANGTOK

PANAJI (GOA)

Ahmedabad

HYDERABAD 

PATNA 

Aizwal

IMPHAL

PORTBLAIR

Allahabad 

ITANAGARRAIPUR

Bangalore 

JAIPUR

RANCHI 

BAREILLY 

JAMMU 

SAMBALPUR

BHOPAL 

JORHAT

SHILLONG

CHANDIGARH 

KOCHI 
SHIMLA

CHENNAI

KOHIMA

SRINAGAR 

CUTTACK 

KOLKATA

THIRUVANATHAPURAM
DEHRADUN LUCKNOW 

TIRUPATI

DELHI 

MADURAI 

UDAIPUR 

DHARWAR

MUMBAI

VISHAKHAPATNAM 

DISPUR

NAGPUR Month of Notification: February

Month of Exam: July

Contact Details: 

Since the examination is conducted by UPSC, Commission's advertisements containing details of the examinations are published in Employment News/Rozgar Samachar.

Website: www.upsc.gov.in


Special Class Railway Apprentice (SCRA) Eligibilty CriteriaAge: The candidates aspiring for the SCRA examination must have attained 17 years of age and must not have completed 21 years on 1st August of the year of examination. Certain categories of persons as specified in the Notice are eligible for age relaxation.


Minimum Educational Qualification:


For admission to the examination a candidate-


(a) Must have passed in the first or second division, the Intermediate or an equivalent Examination of a University or Board approved by the Government of India with Mathematics and at least one of the subjects Physics and Chemistry as subjects of the examination.


Graduates with Mathematics and at least one of the subjects Physics and Chemistry as their degree subjects may also apply,


or


(b) must have passed in the first or second division, the Higher Secondary (12 years) Examination under 10 plus 2 pattern of School Education with Mathematics and at least one of the subjects Physics and Chemistry as subjects of the examination.

Along with Examination eligibility criteria for SCRA railways, prepare most hottest SCRA exam,you should go through SCRA exam pattern .

SCRA Exam patternThe SCRA examination is conducted according to the following plan:Part I Written examination carrying a maximum of 600 marks in the subjects as shown below.Part IIPersonality Test carrying a maximum of 200 marks in respect of only those candidates who are declared qualified on the results of written examination

 Written Examination carrying a maximum of 600 marks in the subjects as shown below :
PaperSubjectTime

Allowed
Maximum Marks
Paper-IGeneral Ability Test (English, General Knowledge and Psychological Test)2 hours200
Paper-IIPhysical Sciences (Physics and Chemistry)2 hours200
Paper-IIIMathematics2 hours200
Total600
Part II
Personality Test carrying a maximum of 200 marks in respect of only those candidates who are declared qualified on the results of written examination.Chemistry Syllabus
If you are not fully awared with engineering examination test pattern SCRA ,then it should be better to understand   

(ii) Chemistry

Physical Chemistry

1. Atomic structure; Earlier models in brief. Atom as at three dimensional model. Orbital concept. Quantum numbers and their significance, only elementary treatment.

Pauli’s Exclusion Principle. Electronic configuration. Aufbau Principle, s.p.d. and f. block elements.

Periodic classification only long form. Periodicity and electronic configuration. Atomic radii, Electro-negativity in period and groups.

2. Chemical Bonding, electro-valent, co-valent, coordinate covalent bonds. Bond Properties, sigma and Pie bonds, Shapes of simple molecules like water, hydrogen sulphide, methane and ammonium chloride. Molecular association and hydrogen bonding.

3. Energy changes in a chemical reaction. Exothermic and Endothermic Reactions. Application of First Law of Thermodynamics, Hess’s Law of constant heat summation.

4. Chemical Equilibria and rates of reactions. Law of Mass action. Effect of Pressure, Temperature and concentration on the rates of reaction. (Qualitative treatment based on Le Chatelier’s Principle). Molecularity; First and Second order reaction. Concept of Energy of activation. Application to manufacture of Ammonia and Sulphur trioxide.

5. Solutions : True solutions, colloidal solutions and suspensions. Colligative properties of dillute solutions and determination of Molecular weights of dissolved substances. Elevation of boiling points. Depressions of freezing point, osmotic pressure. Raoult’s law (non-thermodynamic treatment only).

6. Electro-Chemistry : Solution of Electrolytes, Faraday’s Laws of Electrolysis, ionic equilibria, Solubility product.

Strong and weak electrolytes. Acids and Bases (Lewis and Bronstead concept). pH and Buffer solutions.

7. Oxidation - Reduction; Modern, electronics concept and oxidation number.

8. Natural and Artificial Radioactivity: Nuclear Fission and Fusion. Uses of Radioactive isotopes.Inorganic Chemistry

Brief Treatment of Elements and their industrially important compounds :

1. Hydrogen : Position in the periodic table. Isotopes of hydrogen. Electronegative and electropositive character. Water, hard and soft water, use of water in industries, Heavy water and its uses.

2. Group I Elements : Manufacture of sodium hydroxide, sodium carbonate, sodium bicarbonate and sodium chloride.

3. Group II Elements : Quick and slaked lime. Gypsum, Plaster of Paris. Magnesium sulphate and Magnesia.

4. Group III Elements: Borax, Alumina and Alum.

5. Group IV Elements : Coals, Coke and solid Fuels, Silicates, Zolitis semi-conductors. Glass (Elementary treatment).

6. Group V Elements. Manufacture of ammonia and nitric acid. Rock Phosphates and safety matches.

7. Group VI Elements. Hydrogen peroxide, allotropy of sulphur, sulphuric acid. Oxides of sulphur.

8. Group VII Elements. Manufacture and uses of Fluorine, Chlorine, Bromine and Iodine, Hydrochloric acid. Bleaching powder.

9. Group O. (Noble gases) Helium and its uses.

10. Metallurgical Processes : General Methods of extraction of metals with specific reference to copper, iron, aluminium, silver, gold, zinc and lead. Common alloys of these metals; Nickel and manganese steels.Organic Chemistry

1. Tetrahedral nature of carbon, Hybridisation and sigma pie bonds and their relative strength. Single and multiple bonds. Shapes of molecules. Geometrical and optical isomerism.

2. General methods of preparation, properties and reaction of alkanes, alkenes and alkynes, Petroleum and its refining. Its uses as fuel.

Aromatic hydrocarbons : Resonance and aromaticity. Benzene and Naphthalene and their analogues. Aromatic substitution reactions.

3. Halogen derivatives : Chloroform, Carbon Tetrachloride, Chlorobenzene, D.D.T. and Gammexane.

4. Hydroxy Compounds : Preparation, properties and uses of Primary, Secondary and Tertiary alcohols, Methanol, Ethanol, Glycerol and Phenol, Substitution reaction at aliphatic carbon atom.

5. Ethers; Diethyl ether.

6. Aldehydes and ketones : Formaldehyde, Acetaldehyde, Benzaldehyde, acetone, acetophenone.

7. Nitro compounds amines: Nitrobenzene TNT, Anlline, Diazonium Compounds, Azodyes.

8. Carboxylic acid : Formic, acetic, denezoic and salicylic acids, acetyl salicylic acid.

9. Esters : Ethylacerate, Methyl salicylates, ethylbenzoate.

10. Polymers : Polythene, Teflon, Perpex, Artificial Rubber, Nylon and polyester fibers.

11. Nonstructural treatment of Carbohydrates, Fats and Lipids, amino acids and proteins - Vitamins and hormones.

Get prepare SCRA physics exam syllabus to get qualify in India's most prestigious civil services exam.

Physics Syllabus
Paper-II

If you have better understand SCRA admission criteria in railway engineering exam SCRA ,then only you should go for physics exam syllabus as described below..
(i) Physics

Length measurements using vernier, screw gauge, spherometer and optical lever. Measurement of time and mass.

Straight line motion and relationships among displacement, velocity and acceleration.

Newton's laws of motion, Momentum, impulse, work, energy and power.

Coefficient of friction.

Equilibrium of bodies under action of forces. Moment of a force, couple. Newton's law of gravitation. Escape velocity. Acceleration due to gravity.

Mass and Weight; Centre of gravity, Uniform circular motion, centripetal force, simple Harmonic motion. Simple pendulum.

Pressure in a fluid and its variation with depth. Pascal's law. Principle of Archimedes. Floating bodies, Atmospheric pressure and its measurement.

Temperature and its measurement. Thermal expansion, Gas laws and absolute temperature. Specific heat, latent heats and their measurement. Specific heat of gases. Mechanical equivalent of heat. Internal energy and First law of thermodynamics, Isothermal and adiabatic changes. Transmission of heat; thermal conductivity.

Wave motion; Longitudinal and transverse waves. Progressive and stationary waves, Velocity of sound in gas and its dependence on various factors. Resonance phenomena (air columns and strings).

Reflection and refraction of light. Image formation by curved mirrors and lenses, Microscopes and telescopes. Defects of vision.

Prisms, deviation and dispersion, Minimum deviation. Visible spectrum.

Field due to a bar magnet, Magnetic moment, Elements of Earth's magnetic field. Magnetometers. Dia, para and ferromagnetism.

Electric charge, electric field and potential, Coulomb's law.Electric current; electric cells, e.m.f. resistance, ammeters and voltmeters. Ohm’s law; resistances in series and parallel, specific resistance and conductivity. Heating effect of current.

Wheatstone’s bridge, Potentiometer.

Magnetic effect of current; straight wire, coil and solenoid electromagnet; electric bell.

Force on a current-carrying conductor in magnetic field; moving coil galvanometers; conversion to ammeter or voltmeter.

Chemical effects of current; Primary and storage cells and their functioning, Laws of electrolysis.

Electromagnetic induction; Simple A.C. and D.C. generators. Transformers, Induction coil,

Cathode rays, discovery of the electron, Bohr model of the atom. Diode and its use as a rectifier.

Production, properties and uses of X-rays.

Radioactivity; Alpha, Beta and Gamma rays.

Nuclear energy; fission and fusion, conversion of mass into energy, chain reaction.

For chemistry paper preparation ,follow SCRA chemistry exam syllabus . 

Maths Syllabus
Paper-III

To know SCRA exam pattern for mathematics i.e. question & time allowed ..

Mathematics1. Algebra:
Concept of a set, Union and Intersection of sets, Complement of a set, Null set, Universal set and Power set, Venn diagrams and simple applications. Cartesian product of two sets, relation and mapping - examples, Binary operation on a set - examples.

Representation of real numbers on a line. Complex numbers: Modulus, Argument, Algebraic operations on complex numbers. Cube roots of unity. Binary system of numbers, Conversion of a decimal number to a binary number and vice-versa. Arithmetic, Geometric and Harmonic progressions. Summation of series involving A.P., G.P., and H.P. Quadratic equations with real co-efficients. Quadratic expressions: extreme values. Permutation and Combination, Binomial theorem and its applications.Matrices and Determinants: Types of matrices, equality, matrix addition and scalar multiplication - properties. Matrix multiplication - non-commutative and distributive property over addition. Transpose of a matrix, Determinant of a matrix. Minors and Co-factors. Properties of determinants. Singular and non-singular matrices. Adjoint and Inverse of a square-matrix, Solution of a system of linear equations in two and three variables-elimination method, Cramers rule and Matrix inversion method (Matrices with m rows and n columns where m, n less than equal to 3 are to be considered).Idea of a Group, Order of a Group, Abelian group. Identitiy and inverse elements-Illustration by simple examples.2. Trigonometry:

Addition and subtraction formulae, multiple and sub-multiple angles. Products and factoring formulae. Inverse trigonometric functions - Domains, Ranges and Graphs. DeMoivre's theorem, expansion of Sin n 0 and Cos n 0 in a series of multiples of Sines and Cosines. Solution of simple trigonometric equations. Applications: Heights and Distance.3. Analytic Geometry (two dimensions)

Rectangular Cartesian. Coordinate system, distance between two points, equation of a straight line in various forms, angle between two lines, distance of a point from a line. Transformation of axes. Pair of straight lines, general equation of second degree in x and y - condition to represent a pair of straight lines, point of intersection, angle between two lines. Equation of a circle in standard and in general form, equations of tangent and normal at a point, orthogonality of two cricles. Standard equations of parabola, ellipse and hyperbola - parametric equations, equations of tangent and normal at a point in both cartesian and parametric forms.4. Differential Calculus

Concept of a real valued function - domain, range and graph. Composite functions, one to one, onto and inverse functions, algebra of real functions, examples of polynomial, rational, trigonometric, exponential and logarithmic functions. Notion of limit, Standard limits - examples. Continuity of functions - examples, algebraic operations on continuous functions. Derivative of a function at a point, geometrical and physical interpretation of a derivative - applications. Derivative of sum, product and quotient of functions, derivative of a function with respect to another function, derivative of a composite function, chain rule. Second order derivatives. Rolle's theorem (statement only), increasing and decreasing functions. Application of derivatives in problems of maxima, minima, greatest and least values of a function.5. Integral Calculus and Differential equations:

Integral Calculus : Integration as inverse of differentiation, integration by substitution and by parts, standard integrals involving algebraic expression, trigonometric, exponential and hyperbolic functions. Evaluation of definite integrals-determination of areas of plane regions bounded by curves- applications.Differential equations : Definition of order and degree of a differential equation, formation of a differential equation by examples. General and particular solution of a differential equation, solution of first order and first degree differential equation of various types - examples. Solution of second order homogeneous differential equation with constant co-efficients.6. Vectors and its applications:

Magnitude and direction of a vector, equal vectors, unit vector, zero vector, vectors in two and three dimensions, position vector. Multiplication of a vector by a scalar, sum and difference of two vectors, Parallelogram law and triangle law of addition. Multiplication of vectors - scalar product or dot product of two vectors, perpendicularity, commutative and distributive properties. Vector product or cross product of two vectors - its properties, unit vector perpendicular to two given vectors. Scalar and vector triple products. Equations of a line, plane and sphere in vector form - simple problems. Area of a triangle, parallelogram and problems of plane geometry and trigonometry using vector methods. Work done by a force and moment of a force.

7. Statistics and probability:

Statistics : Frequency distribution, cumulative frequency distribution - examples. Graphical representation - Histogram, frequency polygon - examples. Measure of central tendency - mean, median and mode. Variance and standard deviation - determination and comparison. Correlation and regression.

Probability : Random experiment, outcomes and associated sample space, events, mutually exclusive and exhaustive events, impossible and certain events. Union and Intersection of events. Complementary, elementary and composite events. Definition of probability : classical and statistical - examples. Elementary theorems on probability - simple problems. Conditional probability, Bayes' theorem - simple problems. Random variable as function on a sample space. Binomial distribution, examples of random experiments giving rise to Binomial distribution.

and more.. prepare SCRA physics exam syllabus .

English Syllabus

If well prepared with exam syllabus Mathematics ,Physics and Chemistry, prepare SCRA english exam syllabus to be sucessful in Special Class Railway Apprentice (SCRA) .
(i) English
 The questions will be designed to test the candidates' understanding and command of the language.

(ii) General Knowledge
The questions will be designed to
candidate's general awareness of the environment around him and its application to society. The standard of
should be as expected of students of standard 12 or equivalent.

Man and his environment

Evolution of life, plants and animals, heredity and environment-Genetics, cells, chromosomes, genes.

Knowledge of the human body-nutrition, balanced diet, substitute foods, public health and sanitation including control of epidemics and common diseases. Environmental pollution and its control. Food adulteration, proper storage and
grains and finished products, population explosion, population control. Production of food and raw materials. Breeding of animals and plants, artificial insemination, manures and fertilizers, crop protection measures, high yielding varieties and green revolution, main cereal and cash crops of India.

Solar system and the earth, Seasons, Climate, Weather, Soil-its formation, erosion. Forests and their uses. Natural calamities cyclones, floods, earthquakes, volcanic eruptions. Mountains and rivers and their role in irrigation India. Distribution of natural resources and industries India. Exploration of under-ground minerals including Oil
with particular reference to the flora and fauna of India.

History, Politics and Society India

Vedic, Mahavir, Budhdha, Mauryan, Sunga, Andhra, Kushan. Gupta ages (Mauryan Pillars, Stupa Caves, Sanchi, Mathura and Gandharva Schools, Temple architecture, Ajanta and Ellora). The rise of new social forces with the coming of Islam and establishment of broader contacts. Transition from feudalism to capitalism. Opening of European contacts. Establishment of British rule India. Rise of nationalism and national struggle for freedom culminating in Independence.

Constitution of India and its characteristic features - Democracy, Secularism, Socialism, equality of opportunity and Parliamentary form of Government. Major political ideologies-democracy, socialism, communism and Gandhian idea of non-violence. Indian political parties, pressure groups, public opinion and the press, electoral system.
India's foreign policy and non-alignment-Arms race, balance of power. World organisation-political, social, economic and cultural. Important events (including sports and cultural activities) India and abroad during the past two years.

Broad features of Indian social system: The caste system, hierarchy - recent changes and trends. Minority social institution - marriage, family, religion and acculturation.

Division of labour, co-operation, conflict and competition, Social control - reward and punishment, art, law, customs, propaganda, public opinion, agencies of social control - family, religion, state educational institutions; factors of social change- economic, technological, demographic, cultural; the concept of revolution.

Social disorganisation in India - Casteism, communalism, corruption in public life, youth unrest, beggary, drugs, delinquency and crime, poverty and unemployment.

Social planning and welfare in India, community development and labour welfare; welfare of Scheduled Castes and backward classes.

Money - Taxation, price, demographic trends, national income, economic growth. Private and Public Sectors; economic and non-economic factors in planning, balanced versus imbalanced growth, agricultural versus industrial development; inflation and price stabilization, problem of resource mobilisation. India's Five Year Plans.

(iii)

Psychological Test
The questions will be designed to assess the basic intelligence and mechanical aptitude of the candidate.

If you are still unawared with Special Class Railway Apprentice ( SCRA) exam pattern ,then know more about SCRA exam pattern.Share/Bookmark