scroll

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم , വായനയുടെ ലോകത്തേക്ക് സ്വാഗതം, അറിവിന്റെ ജാലകം നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നു..., "try to become a person who can appreciate the help of others, a person who knows the sufferings of others to get things done, and a person who would not put money as his only goal in life"

Dec 31, 2011

E DIARY 2012
Dear All

Here i am attaching an E Diary. Make use of this Diary. For downloading this E Diary - please click this link below:go through this link to download E Diary to your System.


After opening the link, go to file, select Download as then select Excel.
Save this file in to your Desktop.


What is the Specialty of this E Diary?

We are living in a Technological world. Everything now wireless. Writing and keeping a Diary is now a day is a hard thing. If it’s an Electronic one, most of the people can make use of it.

Using this diary you can

1.     Your Daily Activities
2.     Important Notes
3.     Reminders 
4.     Daily Expenses
5.     Income 
At the end of every month you can get a Summary of you Expenses and Income also you came to know what your balance is in each month.

If you are regularly following this E DIARY, you can save your time and money.

Please note, time is more important than money.

Hope you will enjoy with this E DIARY

Wishing you all a very HAPPY n Prosperous NEW YEAR

A little smile,
A word of cheer,
A bit of love from someone near,
A little gift from one held dear,
Best wishes for the coming year.
!!...Happy New Year 2012...!!

Please do remember us in your Dua Note : If you have any difficulty to download and install this in to your PC, please feel free to contact me
hafeezkv@gmail.com I can send you soft copy of the same.

Share/Bookmark

Dec 24, 2011

Islamic Finance in Germany


An Overview of Islamic Finance in Germany


by Rebecca D. Schoenenbach

The German Federal Financial Supervisory Authority, BaFin (Bundesbank and German Federal Financial Supervisory Authority) sent two representatives on an Islamic finance congress. Dr. Johannes Engels, senior advisor and Robert Elsen, deputy head of the section for technical co-operation, both contributed to the World Islamic Finance Conference held this year in London, March 28/29. The conference featured such prominent figures of the Islamic finance world as Sheikh Nizam Yaquby, Shari'ah scholar from Bahrain who is a member of more than 80 Shari'ah-boards advising Islamic financial institutions and is considered to be one of the top ten leading Shari'ah-scholars in the world. The conference is not the first effort undertaken by the BaFin to jump start Islamic Banking in Germany.


Share/Bookmark

Dec 23, 2011

ഇടശ്ശേരി
കുഴിവെട്ടിമൂടുക വേദനകള്‍
കുതികൊള്‍ക ശക്തിയിലേക്കു നമ്മള്‍...'


ഇടശേരിയുടെ ആഹ്വാനമാണ്. ആ കാലഘട്ടത്തില്‍ ഇൌ മനോഭാവം കവിതയ്ക്കു പുതുമയായിരുന്നു. വികാര വിക്ഷോഭങ്ങളും അമിതവര്‍ണനയും നിറഞ്ഞ കവിതകളുടെ പതിവു സ്വഭാവത്തിന് കാതലായ മാറ്റം വരുത്തിയ ഇടശേരി ശക്തിയുടെ ആവശ്യകത ബോധ്യപ്പെടുത്തി. പൂതം തട്ടിയെടുത്ത ഉണ്ണിയെ തിരിച്ചു കിട്ടാന്‍ അമ്മ നടത്തുന്ന പോരാട്ടം നിങ്ങള്‍ക്കു വളരെ പരിചിതമാണല്ലോ. അമ്മയുടെ സ്നേഹവും കരുത്തും കൂടിച്ചേര്‍ന്നപ്പോഴാണ് കാലത്തെ അതിജീവിക്കുന്ന 'പൂതപ്പാട്ട്' എന്ന ആ കവിത ലഭിച്ചത്.

മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ പ്രമുഖ കവികളില്‍ ഒരാളാണ് ഇടശേരി എന്ന ചുരുക്കപ്പേരില്‍ അറിയപ്പെടുന്ന ഇടശേരി ഗോവിന്ദന്‍നായര്‍ (ഇടശേരി എന്നതു വീട്ടുപേരാണ്). അദ്ദേഹം 'ശക്തിയുടെ കവി'യായി വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ജീവിതത്തിലെ പ്രയാസങ്ങളെ ശക്തിയോടുകൂടി നേരിട്ടാലേ അവയെ അതിജീവിക്കാനാകൂ എന്നാണ് അദ്ദേഹം കവിതയിലൂടെ പ്രചരിപ്പിച്ചതും ജീവിതത്തിലൂടെ തെളിയിച്ചതും. ഒരിക്കലും വേദനകളുടെ മുന്നില്‍ അദ്ദേഹം പകച്ചു നിന്നിട്ടില്ല.  

പൂതപ്പാട്ട്, കാവിലെ പാട്ട്, പുത്തന്‍കലവും അരിവാളും, ബുദ്ധനും ഞാനും നരിയും, അമ്പാടിയിലേക്ക് വീണ്ടും, വിവാഹ സമ്മാനം, നെല്ലുകുത്തുകാരി പാറുവിന്റെ കഥ തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ കവിതകള്‍ ആസ്വാദകരെ ആഴത്തില്‍ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകതയുള്ള സന്ദര്‍ഭങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കുക, പിന്നീട് സന്ദര്‍ഭാനുസാരിയായ പദങ്ങളിലൂടെ കവിതയ്ക്കു ജീവന്‍ നല്‍കുക, ഉചിതമായ ഇൌണം കണ്ടെത്തുക തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങളിലൂടെയാണ് ഒരു കവി തന്റെ ആശയത്തെ വായനക്കാരനിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. ഇടശേരിക്കവിതകള്‍ പരിചയപ്പെടുന്നവര്‍ക്കു വളരെ എളുപ്പത്തില്‍ ഇക്കാര്യം ബോധ്യപ്പെടും.

ഗ്രാമത്തിന്റെ വിശുദ്ധി ഇടശ്ശേരിയുടെ കവിതകളിലും കഥാപാത്രങ്ങളിലും കാണാം. കൃഷി, തൊഴില്‍, ദേശീയബോധം, സഹോദരീ സഹോദര ബന്ധം, മാതൃപുത്ര ബന്ധം, കാമുകീ കാമുക ബന്ധം, കടന്നുകയറുന്ന നഗര സംസ്കാരം, മതനിരപേക്ഷത തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ ഘടകങ്ങള്‍ ഇടശേരിക്കവിതകളില്‍നിന്നു വേര്‍തിരിച്ചെടുക്കാം. കവിതകള്‍ മാത്രമല്ല ഇടശേരിയുടേതായിട്ടുള്ളത്. അതീവ സുന്ദരമായ നാടകങ്ങളും അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. കൂട്ടുകൃഷി, ഞെടിയില്‍ പടരാത്ത മുല്ല, നൂലാമാല എന്നിവ അതില്‍ പ്രധാനപ്പെട്ടവയാണ്.

കാര്‍ഷിക പ്രശ്നങ്ങളും സാമുദായിക പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കാന്‍ കൃഷിയിലും മതബന്ധങ്ങളിലും ഉണ്ടാവേണ്ട ശരിയായ കൂടിച്ചേരലിന്റെ ആവശ്യകത അദ്ദേഹം വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു മുന്‍പു തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. അതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് കൂട്ടുകൃഷി എന്ന നാടകം. ഞാറു നടുന്ന സത്രീകള്‍ പാടുന്ന ഞാറ്റു പാട്ടിന്റെ ഇൌരടികളില്‍ പോലും നാടിന്റെ സ്മരണയുണ്ട്.


'നമ്മള്‍ക്ക് വേണ്ടി ജനിച്ചു ഗാന്ധി
നമ്മള്‍ക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു ഗാന്ധി
നമ്മള്‍ക്ക് വേണ്ടിയപ്പുണ്യവാന്റെ
പൊന്‍മെയ്യിന്‍ ചാമ്പലീയാറ്റിലുണ്ടേ'
കുടുംബ ബന്ധങ്ങളുടെ മനോഹരമായ ആവിഷ്കരണമാണ് 'ഞെടിയില്‍ പടരാത്ത മുല്ല' എന്ന നാടകം.


ഒാര്‍മയില്‍ സൂക്ഷിക്കാന്‍
അധികാരം കൊയ്യണമാദ്യം നാം
അതിനുമേലാകട്ടെ പൊന്നാര്യന്‍
(പുത്തന്‍ കലവും അരിവാളും)
എനിക്ക് രസമീനിമ്നോന്നതമാം
വഴിക്ക് തേരുരുള്‍ പായിക്കല്‍
ഇതേതിരുള്‍ക്കുഴിമേലുരുളട്ടേ
വിടില്ല ഞാനീരശ്മികളേ
(അമ്പാടിയിലേക്ക് വീണ്ടും)
കളിയും ചിരിയും കരച്ചിലുമായ്
ക്കഴിയും നരനൊരുയന്ത്രമായാല്‍
അംബപേരാറേ നീ മാറിപ്പോമോ
ആകുലയാമൊരഴുക്കുചാലായ്
(കുറ്റിപ്പുറം പാലം)
വെളിച്ചം തൂകിടുന്നോളം
പൂജാര്‍ഹം താനൊരാശയം
അതിരുണ്ടഴല്‍ചാറുമ്പോള്‍
പൊട്ടിയാട്ടുക താന്‍വരം
(പൊട്ടി പുറത്ത് ശീവോതി അകത്ത്)
മുള്ളൊരിക്കലേ പൊന്തൂ, നുള്ളുക, പൂത്താല്‍ പിന്നെ
നുള്ളിടുംതോറും പൊട്ടിവിടരും
പുതുപൂക്കള്‍
(മുള്ളും പൂവും)

Share/Bookmark

Dec 13, 2011

യമന്‍ സമരം ഹൈജാക്ക് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോള്‍

2011 November 23 യമനികളെ സംബന്ധിച്ച് വിശേഷപ്പെട്ട ദിനമാണ്, അന്നാണ്  യമന്‍ വിപ്ലവത്തിന് അന്ത്യം കുറിച്ച് എന്ന് ലോക മാധ്യമങ്ങള്‍ വിശേഷിപ്പിച്ച, ജി സി സി മുന്നോട്ടു വെച്ച അധികാര കൈമാറ്റ ഉടമ്പടി പ്രസിടന്റ്റ്‌ അലി അബ്ദുള്ള സലെഹ് സൗദി തലസ്ഥാനമായ റിയാദില്‍ ഒപ്പ് വെച്ചത് . യമന്‍ വിപ്ലവത്തെയും, അവസാനം രൂപം കൊടുത്ത കരാറിനെയും, അതിനു ശേഷമുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ രാഷ്ട്രീയ സംഭവവികാസങ്ങളെയും വിലയിരുത്തുകയാണ് ഇവിടെ.

യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ സലെഹ് ഒപ്പ് വെച്ച കരാര്‍ യമന്‍ വിപ്ലവത്തിന് അന്ത്യം കുറക്കുന്നത് തന്നെയാണോ ?

Share/Bookmark

Dec 10, 2011

Abu Bakr As-Siddique RA

Abu Bakr As-Siddique RA


His real name was Abdullah ibn Abi Quhafa. He was born three years after the birth of Prophet PBUH and died three years after Prophet’s death.
Abu Bakr was always a very close Companion of the Holy Prophet, he knew him better than any other man. He was considered as the second of the two. Such was his belief and conviction in Muhammad PBUH, that he became the first adult male to accept his message as soon as it was delivered to him, without questioning it.
 Abu Bakr’s submission to Islam was impeccable, the Prophet once remarked, “I called people to Islam, everybody thought over it, at least for a while, but this was not the case with Abu Bakr, the moment I put Islam before him, he accepted it without any hesitation”. He was titled As-Siddiq by the Prophet PBUH for his firmness in faith.

Generosity

Even in the pre Islamic period, Abu Bakr was known for his generosity. This quality excelled to an unimaginable level after Islam. He freed a number of slaves who went through gruesome torture on their acceptance of Islam, prominent among them being Bilal, Aamir ibn Fuhayrah, Umm Umays and many others. Abu Bakr, a man who possessed 40000 Dirham was left with a meager 5000 Dirham at the time of his migration.

Migration to Madinah

As Islam was growing rapidly in Makkah, the enemies of Islam desperately wanted to stop this message from spreading. To bring this idea to fruition, these enemies hatched a plan to murder the Prophet. Allah SWT revealed to his Prophet the ill intentions of the non-believers and ordered him to migrate to Madinah. So the Prophet sought Abu Bakr’s companionship in this remarkable journey which became a landmark event in the history of Islam. By this time majority of fellow Muslims had already migrated to Madinah.
The Prophet had to take the alternate route to escape from the eyes of Pagans. The pagans almost reached the mouth of the cave where the Prophet and Abu Bakr had taken refuge. Abu Bakr grew pale with fright, he feared not for himself, but for the life of the Holy Prophet. However, the Prophet PBUH remained calm and said to Abu Bakr “Do not fear, certainly Allah is with us,” [At-Tauba 9:40]. These Quranic words quickly calmed down Abu Bakr and brought back tranquility to his heart.

Participation in Battles

Abu Bakr, being the closest of Companions of Prophet PBUH, took part in all the battles that Prophet Muhammad had fought. At Uhud and Hunain, some members of the Muslim camp showed signs of weakness. However, Abu Bakr, with his unwavering faith, always stood like a rock by the side of the Prophet PBUH. One example of his firm faith could be understood by his eagerness to kill Mohammed, his own son who had not yet embraced Islam and was with the enemy camp in the battle of Badr.

The Successor of the Prophet

Hajj became an obligation only in the ninth year of Hijra. The Prophet PBUH was too busy at Madinah, to lead the Hajj, so he sent Abu Bakr as his representative to lead the Muslim pilgrims to perform Hajj. The Prophet himself performed Hajj in the following year.
The Prophet PBUH led the prayers himself ever since he arrived in Madinah. During his last illness, the Prophet could no longer lead the prayers and therefore he had to choose someone to lead Muslims in prayer. He bestowed this great responsibility on none other than Abu Bakr. One day Abu Bakr was away and Omar was appointed by the Companions to lead the prayers in his absence. Realizing the change of voice, the Prophet said: “This is not Abu Bakr’s voice, no one but he should lead prayers, he is the fittest person for this position”.
These two incidences provide enough indications that Prophet himself wanted only Abu Bakr to succeed him.

Prophet’s death

When the news of the Prophet’s death came out, many Muslims were confused and stunned. Omar RAhimself was so overcome with emotions that he drew his sword and declared “If anyone says that the Messenger of Allah is dead, I will cut off his head”.
Muslims stayed in such state until Abu Bakr arrived and gave his famous address: “O People! If anyone among you worshipped Muhammad, let him know that Muhammad is dead. But those who worshipped Allah let them know that Allah is alive and will never die.” Let all of us recall the words of the Qur’an. It says: “Muhammad is only a Messenger of Allah, there have been Messengers before him. What then, will you turn back from Islam if he dies or is killed?” [Al-Imram 3:144]
Suddenly Abu Bakr’s words started to sink in, and in no time confusion vanished and Umar instantly collapsed. Having shrugged off the shocking news of the Prophet’s death, Muslims realized that they need someone to fill the position of leadership amongst them.

Abu Bakr as the first Caliph

Soon after the death of Prophet PBUH, the voices of dissent emerged from some corners of the Islamic state. One was the group which refused to pay Zakat arguing that the Prophet PBUH is no more hence the system of Zakat also departed with the Prophet. The other was a bunch of people proclaiming themselves to be the Prophet. These two issues were so severe that they would tear the tiny state of Islam apart had the new Khalifah, Abu Bakr not taken stern steps to diffuse the voices of traitors. Abu Bakr straight away decided to wage war against these conspirators. When Umar asked him to retreat from war, Abu Bakr said,“Should Islam extinguish while Abu Bakr is alive,” He further added “I shall wage war against those Muslims who differentiate between Salah and Zakat.”

Abu Bakr’s Death

After a fortnight’s illness, As-Siddiq al-Akbar passed away on 22nd Jamadal-Akhira, 13 A.H. (23rd August 634 A.D.). Before his death he said to his noble daughter Hazrath Aaisha RA, Do not use new cloth for my shroud. Wash the sheet in my use and wrap my corpse in it”His wish was acted upon. His next wish was to pay all the money he got as salary for being the Caliph from “Baitul Mal” (The Public Treasury) after selling his garden. He said, I did not like to take anything from the “Baitul Mal” but Umar pressed me to accept some allowance so that I would be relieved of my occupation and devote my full time to the duties of the Khilafat. I was left no choice but to accept the offer”. After his death, Aaisha asked Hazrath Umar RA to take over that garden as desired by her father. Umar remarked: “May Allah bless him. He left no chance for anybody to open his lips against him”.
As-Siddiq al-Akbar left behind a noble example of selfless service. He lived and worked for the sake of Islam to his last breath, but sought no worldly rewards. Subhanallah!!!
Courtesy Copied from my friends blog

Share/Bookmark

Dec 1, 2011

Corporate Retail: Dangerous Implications for India’s EconomyThis article examines the implications penetration and expansion of what is often called “organised retail” or “modern retail” , though “corporate retail” would be the more accurate term.  The growth of corporate retail not only will not address the key problems plaguing India’s economy today – it will greatly exacerbate many of them.  In particular, the crisis in agriculture, environmental destruction, declines in land productivity, urban unemployment, price volatility and unequal access to resources would all be worsened by unchecked growth of corporate retail.
This Paper was prepared by Shankar Gopalakrishnan and Priya Sreenivasa,  Published in Economic and Political Weekly on August 8, 2009.

-Editor , Justicia.inCorporate Retail: Dangerous Implications for India’s Economy


Unseen by most, celebrated by some and condemned by others, a quiet transformation is beginning to shape significant parts of India’s economy.  This is the penetration and expansion of what is often called “organised retail” or “modern retail”, though “corporate retail” would be the more accurate term.  Those who support corporate retail have argued that this is a positive development, one that will lead to a sea change in the conditions of consumption and production in India.  It will herald lower prices, more choice, less wastage and economic growth.
We argue here that this positive picture is a misrepresentation.  The growth of corporate retail not only will not address the key problems plaguing India’s economy today – it will greatly exacerbate many of them.  In particular, the crisis in agriculture, environmental destruction, declines in land productivity, urban unemployment, price volatility and unequal access to resources would all be worsened by unchecked growth of corporate retail.  In this context, Commerce Minister Kamal Nath’s announcement of effectively revised FDI norms should be a matter of concern.  This article focuses on food retail, the subject of most of the debate.

Share/Bookmark

Nov 29, 2011

തവക്കുല്‍ കര്‍മാന്‍ - വിപ്ലവത്തിന്റെ വനിതാ വസന്തം


തവക്കുല്‍ കര്‍മാന്‍ - വിപ്ലവത്തിന്റെ വനിതാ വസന്തം 

ഹഫീസുല്ല കെ വി 

2011 ജനുവരിയിലെ ഒരു സായാഹ്നം, ഞാന്‍ എന്റെ കമ്പനിയിലെ, ഹൈദര്‍ , ഖാലിദ്‌, അബ്ദുള്ള എന്നിവരുമായി സന്‍ആ  യൂനിവേര്‍സിറ്റി  പരിസരത്ത് കൂടി യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ടുനീഷ്യന്‍ വിപ്ലവതിന്റെ അലയൊലികള്‍ അങ്ങിങ്ങായി അടിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. ഈജിപ്തിലെ വിപ്ലവം ആ സമയത്ത് അതിന്റെ ശൈഷവത്തിലാണ്.  സ്വാഭാവികമായും ഞങ്ങളുടെ ചര്‍ച്ചയില്‍ ടുണീഷ്യ യും കടന്നു വന്നു. ബിന്‍ അലി സൗദിയിലേക്ക്‌ ഓടിപ്പോയത്, യമാനികള്‍ക്ക് ചിരിക്ക് വക നല്‍കുന്ന കാര്യമായിരുന്നു, ഇവിടത്തെ മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ അത് ഗംഭീരമായിആഘോഷിക്കുകയും ചെയ്തു. സംസാരിക്കുന്നതിനിടയില്‍ വാഹനം യൂനിവേര്‍സിറ്റി മൈതാനതിനടുത്തെത്തി, അവിടെ ചെറിയൊരാള്‍ക്കൂട്ടം, കഷ്ടിച്ച് പത്തു-പതിനഞ്ചു പേര്‍ വരും അവര്‍ ,  ഞാന്‍ ഹൈദറിനോട് ചോദിച്ചു എന്താ കാര്യം എന്ന് . ഹൈദര്‍ തമേശ രൂപേണ പറഞ്ഞു അത് യമന്‍  വിപ്ലവത്തിന്റെ തുടക്കമാണെന്ന്. പൊതുവേ ഭരണ പക്ഷ പാര്‍ട്ടിക്കാരനായ ഖാലിദ്‌ അത് പുചിച്ചു തള്ളി, 'യമനില്‍ ഇതൊന്നും നടക്കില്ല' 
എനിക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച്‌ കൂടുതല്‍ അറിയാന്‍ താല്പര്യമായി, പിന്നീട് ഓഫീസില്‍ എത്തിയപ്പോള്‍ ഞാന്‍ ഹൈദറിനോട് വിശദമായി സംസാരിച്ചു. ഹൈദര്‍ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി, തവക്കുലിനെക്കുറിച്ച്. (അപ്പോഴാണ്‌ ഈ നാമം  ഞാന്‍ ആദ്യമായി കേള്‍ക്കുന്നത്.) "2007 മുതല്‍ എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചയും സന്‍ആ യൂണിവേര്‍സിറ്റി പരിസരത്ത് തന്റെ ഭര്‍ത്താവും മൂന്നു കുട്ടികളുമായി, പ്ലക്കാര്‍ഡും പിടിച്ചു  വന്നിരിക്കുന്ന തവക്കുലിന്റെ കഥ" !. ഒന്ന് കൂടി പറഞ്ഞു  The 2011

Share/Bookmark

Top 10 Must-See Occupy Wall Street Videos

Top 10 Must-See Occupy Wall Street Videos [Slideshow]
Since the very beginning of the Occupy Wall Street, many supporters have been appalled by the lack of attention paid to it by the mainstream media. Some news outlets have belittled OWS participants for exercising their right to free speech, and made excuses for those who have used violence against peaceful protesters.
Police departments around the country have reciprocated by hindering journalist access to OWS encampments, and arresting or even harming reporters trying to document evictions.
There was a time when these tactics might have actually undermined the movement. But not today.
Thanks to mobile devices and high speed internet, every single person that attends or participates is a journalist. Phones and cameras record rallies, marches, speeches, arrests, and attacks, and publish them on the internet within moments. Some have even video taped their own arrests and tweeted about conditions from inside police vans.
We no longer need to depend on the mainstream media to know what’s really going on. The revolution might not be televised, but you can still watch it happen.


On the following are the 10 Occupy Wall Street videos that rocked the internet and energized the movement.

1.
  • November 27, 2011
  • 11:45 pm
131 comments

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10


Share/Bookmark