scroll

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم , വായനയുടെ ലോകത്തേക്ക് സ്വാഗതം, അറിവിന്റെ ജാലകം നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നു..., "try to become a person who can appreciate the help of others, a person who knows the sufferings of others to get things done, and a person who would not put money as his only goal in life"

Jul 19, 2011

ബാലാമണിയമ്മ


ÌÞÜÞÎÃßÏN

'ÎßÈáMÞVK ÕVHBZ ÉÞ{áK çÜÞµ¢
ÈáÃÏíAáK ºáIJá ÎÞÇáøc¢Éâø¢
ÎÈØßBá Ø¢ÄãÉíÄæÎKÞÜáÎÞøÞW
ÎÈá×cX dÖÕßMá ÎùAâ ÎùAâ"

ØídÄàÏáæ¿ ¥ÈáÍÕB{ᢠ, çÕÆȵ{ᢠ,¥NÏáæ¿ ÕßµÞøB{áÎÞÃí ÌÞÜÎÃßÏNÏáæ¿ µÕßĵ{ßW ÈßùEáÈßKßøáKÄí.ÎÜÏÞ{ ØÞÙßÄcJßæa ÎáJÛß ®KçÉøßW ¥ùßÏæMGßøáK ÌÞÜÞÎÃßÏN ÎÜÏÞ{ ØÞÙßÄcçÜÞµJí ¦ÆcÎÞÏß µ¿Ká ÕK ÕÈßÄÏÞÃí.ÕUçJÞ{ßæa µÕßĵ{ßæÜ µÞÕcèÖÜßçÏÞ¿ÞÏßøáKá ÌÞÜÞÎÃßÏNÏíAí ÄÞÄíÉøc¢.ÈßçÏÞÐÞØßµí µÕÈèÖÜßÏßW µÕßĵ{ÞÏßøáKá dÉÇÞÈÎÞÏᢠ®ÝáÄßÏßøáKÄí.1909 ¼âèÜ 19 Èí ÉáKÏáVAá{Jí ÈÞÜÞMÞGßW¼Èß‚á.ÉæJÞOÄÞ¢ ÕÏØßW ÎÞÄãÍâÎßÏáæ¿ ÎÞçȼߢ·í ÁÏùµí¿ùá¢,çËÞVÁí §LcÏáæ¿ ¼ÈùW ÁÏùµí¿ùáÎÞÏßøáK Õß.®¢ ÈÞÏæø ÕßÕÞÙ¢ µÝß‚í æµÞWAJÏßçÜAí çÉÞÏß.

ÌÞÜÞÎÃßÏNÏáæ¿ µÕßĵæ{ÜïÞ¢ ÉßùKÄí æµÞWAJÏáæ¿ ÎHßÜÞÃí. æµÞWAJÏßæÜ ¯µÞLÎÞÏ ¼àÕßÄÎÞÃí µÕßĵæ{ÝáÄÞX dÉçºÞÆÈÎÞÏÄí. ¦ÆcØÎÞÙÞøÎÞÏ µâMáèµ 1930 W ÉáùJßùBß. ØídÄàÙãÆÏ¢,µá¿á¢ÌßÈß, µ{ßçAÞG, dÉÍÞCáø¢, dÉÃÞ΢ , ÎáJÛß, ²øá ÎÝáÕßæa µÅ , èÈçÕÆc¢ ®KßÕÏÞÃí dÉÇÞÈ µãÄßµZ. ~mµÞÕcB{á¢,ØÎÞÙÞøB{áÎÞÏß ÉÄßÈFßçÜæù µãÄßµZ ®ÝáÄßÏßGáIí.

1978êW ÉvÍâ×Y, 1995êW 'èÈçÕÆc¢" ®K µãÄßAí ØøØbÄß ÉáøØíAÞø¢, ®ÝáJ‚X ÉáøØíAÞø¢ ®KßÕ ÜÍß‚á. ÎáJÛß ®K µÕßÄÏíAí (1965)çµdw ,çµø{ ØÞÙßÄc ¥AÞÁÎß ¥ÕÞVÁáµZ Ü{ßÄÞ¢ÌßµÞ ¥LV¼È¢ ¥ÕÞVÁí, ¦ÖÞX çÕVÁí èdÉØí, 

ÎÜÏÞ{JßçÜÏᢠ§¢·ïß×ßçÜÏᢠdÉÖØíÄ ØÞÙßÄcµÞøßÏÞÏ µÎÜ Øáø‡ ®K ÎÞÇÕßAáGß ÌÞÜÞÎÃßÏNÏáæ¿ Îµ{ÞÃí. çÁÞ.ØáçÜÞºÈ ÈÞÜÞMÞGí , çÁÞ.ÖcÞ¢ØáwV ®KßÕøÞÃí Îxá ÎAZ.

æÕùáçÄ ÉݵßÏ ÕàGá ØÞÇÈBZ ÄX
ÎáùßæµGáÕÞX çÈÞAÞæÄ §çBÞGáçÉÞøá çÕ·¢
ÈN{ß ¼ÂB{ßW §dÄçÎW ©ZAâùí,
ÈKÜïß ¨ ¼ÂB{ßW §dÄçÎW ©ZAâùí
¥ÄᢠÈNZ µÞWÕÏíAáKß¿Jí 
©ÏøáK æÉÞ¿ß ÎÞdÄ¢ 
( Õß{ß)


Share/Bookmark

Jul 18, 2011

ശഅബാന്‍ പതിനഞ്ചു

ശഅബാന്‍ പതിനഞ്ചിനു ഒരു പ്രാധാന്യവുമില്ല . ഈ വിഷയത്തില്‍ നമ്മുടെ നാട്ടില്‍ നടമാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല ആചാരങ്ങള്‍ക്കും ഒരു തരത്തിലുമുള്ള ചരിത്ര പിന്‍ബലവുമില്ല.
ആധികാരികമായി ഈ വിഷയത്തിലുള്ള വിശദീകരണം. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും സന്തോഷപൂര്‍വ്വംസ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു...


ഇത് Download ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍  ttp://www.4shared.com/audio/_wvIBzUm/Qutuba_shaban15.html? ക്ലിക്കുക

wav

Qutuba shaban15

   EditEdit title...wav

Qutuba shaban15

   EditEdit title...

Share/Bookmark