scroll

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم , വായനയുടെ ലോകത്തേക്ക് സ്വാഗതം, അറിവിന്റെ ജാലകം നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നു..., "try to become a person who can appreciate the help of others, a person who knows the sufferings of others to get things done, and a person who would not put money as his only goal in life"

Jul 22, 2011

Beauty and Complexity of the English Language

Beauty and Complexity of the English Language


 
 
 
 
 

Always look at the context.  What if you replace ONLY by your unique ever evolving story?  What different possibilities emerge when you shift your PRESENCE around? 

Share/Bookmark

Jul 19, 2011

ബാലാമണിയമ്മ


ÌÞÜÞÎÃßÏN

'ÎßÈáMÞVK ÕVHBZ ÉÞ{áK çÜÞµ¢
ÈáÃÏíAáK ºáIJá ÎÞÇáøc¢Éâø¢
ÎÈØßBá Ø¢ÄãÉíÄæÎKÞÜáÎÞøÞW
ÎÈá×cX dÖÕßMá ÎùAâ ÎùAâ"

ØídÄàÏáæ¿ ¥ÈáÍÕB{ᢠ, çÕÆȵ{ᢠ,¥NÏáæ¿ ÕßµÞøB{áÎÞÃí ÌÞÜÎÃßÏNÏáæ¿ µÕßĵ{ßW ÈßùEáÈßKßøáKÄí.ÎÜÏÞ{ ØÞÙßÄcJßæa ÎáJÛß ®KçÉøßW ¥ùßÏæMGßøáK ÌÞÜÞÎÃßÏN ÎÜÏÞ{ ØÞÙßÄcçÜÞµJí ¦ÆcÎÞÏß µ¿Ká ÕK ÕÈßÄÏÞÃí.ÕUçJÞ{ßæa µÕßĵ{ßæÜ µÞÕcèÖÜßçÏÞ¿ÞÏßøáKá ÌÞÜÞÎÃßÏNÏíAí ÄÞÄíÉøc¢.ÈßçÏÞÐÞØßµí µÕÈèÖÜßÏßW µÕßĵ{ÞÏßøáKá dÉÇÞÈÎÞÏᢠ®ÝáÄßÏßøáKÄí.1909 ¼âèÜ 19 Èí ÉáKÏáVAá{Jí ÈÞÜÞMÞGßW¼Èß‚á.ÉæJÞOÄÞ¢ ÕÏØßW ÎÞÄãÍâÎßÏáæ¿ ÎÞçȼߢ·í ÁÏùµí¿ùá¢,çËÞVÁí §LcÏáæ¿ ¼ÈùW ÁÏùµí¿ùáÎÞÏßøáK Õß.®¢ ÈÞÏæø ÕßÕÞÙ¢ µÝß‚í æµÞWAJÏßçÜAí çÉÞÏß.

ÌÞÜÞÎÃßÏNÏáæ¿ µÕßĵæ{ÜïÞ¢ ÉßùKÄí æµÞWAJÏáæ¿ ÎHßÜÞÃí. æµÞWAJÏßæÜ ¯µÞLÎÞÏ ¼àÕßÄÎÞÃí µÕßĵæ{ÝáÄÞX dÉçºÞÆÈÎÞÏÄí. ¦ÆcØÎÞÙÞøÎÞÏ µâMáèµ 1930 W ÉáùJßùBß. ØídÄàÙãÆÏ¢,µá¿á¢ÌßÈß, µ{ßçAÞG, dÉÍÞCáø¢, dÉÃÞ΢ , ÎáJÛß, ²øá ÎÝáÕßæa µÅ , èÈçÕÆc¢ ®KßÕÏÞÃí dÉÇÞÈ µãÄßµZ. ~mµÞÕcB{á¢,ØÎÞÙÞøB{áÎÞÏß ÉÄßÈFßçÜæù µãÄßµZ ®ÝáÄßÏßGáIí.

1978êW ÉvÍâ×Y, 1995êW 'èÈçÕÆc¢" ®K µãÄßAí ØøØbÄß ÉáøØíAÞø¢, ®ÝáJ‚X ÉáøØíAÞø¢ ®KßÕ ÜÍß‚á. ÎáJÛß ®K µÕßÄÏíAí (1965)çµdw ,çµø{ ØÞÙßÄc ¥AÞÁÎß ¥ÕÞVÁáµZ Ü{ßÄÞ¢ÌßµÞ ¥LV¼È¢ ¥ÕÞVÁí, ¦ÖÞX çÕVÁí èdÉØí, 

ÎÜÏÞ{JßçÜÏᢠ§¢·ïß×ßçÜÏᢠdÉÖØíÄ ØÞÙßÄcµÞøßÏÞÏ µÎÜ Øáø‡ ®K ÎÞÇÕßAáGß ÌÞÜÞÎÃßÏNÏáæ¿ Îµ{ÞÃí. çÁÞ.ØáçÜÞºÈ ÈÞÜÞMÞGí , çÁÞ.ÖcÞ¢ØáwV ®KßÕøÞÃí Îxá ÎAZ.

æÕùáçÄ ÉݵßÏ ÕàGá ØÞÇÈBZ ÄX
ÎáùßæµGáÕÞX çÈÞAÞæÄ §çBÞGáçÉÞøá çÕ·¢
ÈN{ß ¼ÂB{ßW §dÄçÎW ©ZAâùí,
ÈKÜïß ¨ ¼ÂB{ßW §dÄçÎW ©ZAâùí
¥ÄᢠÈNZ µÞWÕÏíAáKß¿Jí 
©ÏøáK æÉÞ¿ß ÎÞdÄ¢ 
( Õß{ß)


Share/Bookmark

Jul 18, 2011

ശഅബാന്‍ പതിനഞ്ചു

ശഅബാന്‍ പതിനഞ്ചിനു ഒരു പ്രാധാന്യവുമില്ല . ഈ വിഷയത്തില്‍ നമ്മുടെ നാട്ടില്‍ നടമാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല ആചാരങ്ങള്‍ക്കും ഒരു തരത്തിലുമുള്ള ചരിത്ര പിന്‍ബലവുമില്ല.
ആധികാരികമായി ഈ വിഷയത്തിലുള്ള വിശദീകരണം. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും സന്തോഷപൂര്‍വ്വംസ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു...


ഇത് Download ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍  ttp://www.4shared.com/audio/_wvIBzUm/Qutuba_shaban15.html? ക്ലിക്കുക

wav

Qutuba shaban15

   EditEdit title...wav

Qutuba shaban15

   EditEdit title...

Share/Bookmark

How you can prove you are not a terrorist