scroll

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم , വായനയുടെ ലോകത്തേക്ക് സ്വാഗതം, അറിവിന്റെ ജാലകം നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നു..., "try to become a person who can appreciate the help of others, a person who knows the sufferings of others to get things done, and a person who would not put money as his only goal in life"

Oct 25, 2017

ജമാഅത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള "വര്‍ത്ത"മാനങ്ങള്‍


ജമാഅത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള "വര്‍ത്ത"മാനങ്ങള്‍ ജമാഅത്തെ ഇസ്‌ലാമി ഇന്ത്യയിലെ ഏതാണ്ട്‌ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും സാനിധ്യമുള്ള ശക്തവും വ്യവസ്ഥാപിതവുമായി പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്ന പ്രസ്ഥാനമാണ്‌. ജമാഅത്ത്‌ ഒരേ സമയം വ്യക്തമായ ആദർശാടിത്തറയുള്ള ഐഡിയോളജിക്കൽ മൂവ്‌മെന്റും പ്രായോഗിക പരിജ്ഞാനമുള്ള സാമൂഹിക നവോഥാന പ്രസ്ഥാനവുമാണ്‌. അതത്‌ കാലത്തെ സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളെ വിലയിരുത്തി യുക്തിഭദ്രവും പ്രായോഗികവുമായ കർമ്മപദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചാണ്‌ ജമാഅത്ത്‌ പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നത്‌. എല്ലാ നാല്‌ വർഷങ്ങളിലും നയപരിപാടികൾ പരിഷ്കരിച്ച്‌ കാലഘട്ടത്തിന്റെ മാറ്റങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഒരു പിശുക്കും ജമാഅത്ത്‌ കാണിക്കാറില്ല. ഈ നയവികാസങ്ങൾ പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ സംഘടനക്കകത്തും പുറത്തും ഏറിയും കുറഞ്ഞും വിമർശിക്കപ്പെടുകയും നിരൂപണ വിധേയമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്‌. പ്രസ്ഥാനം വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ഥ വേദികളിൽ നടത്തുന്ന കൂടിയാലോചനയുടെ ഫലമായി രൂപപ്പെടുന്ന നയവികാസങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നവരും ഉൾക്കൊള്ളാത്തവരും മനസ്സിലാകുന്നവരും മനസ്സിലാകാത്തവരും പലപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്‌. അഥവാ ഒരു നവോഥാന പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഇതൊന്നും പുതുമയുള്ള കാര്യമല്ല.

Share/Bookmark

Sep 26, 2017

ചില എഫ് ബി പ്രതികരണങ്ങള്‍

ചില എഫ് ബി പ്രതികരണങ്ങള്‍ 


ആതിര ഹാദിയ വിഷയങ്ങളില്‍ മുഖ പുസ്തകങ്ങള്‍ അടക്കമുള്ള സോഷ്യല്‍ മീഡിയകളില്‍ കണ്ട ചില പ്രതികരണങ്ങള്‍ ഇവിടെ കോര്ത്തിടുന്നു ...

രഞ്ജിത്ത് ലാൽ മാധവൻ എഴുതുന്നു:
ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചത് പരസ്യപ്പെടുത്താനുള്ള സാഹചര്യം നിലവിലില്ലെങ്കിൽ അത് പരസ്യപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഒരു നിർബന്ധകാര്യമല്ല. നിങ്ങൾക്കത് എത്രത്തോളം രഹസ്യമായി വെക്കാവോ അത്രത്തോളം രഹസ്യമായി തന്നെ വെക്കുക. നിങ്ങളെ പണം കൊടുത്ത് മോചിപ്പിക്കാൻ കെൽപുള്ള ഒരു അബു ബക്കറും ഇവിടില്ല , നിങ്ങളെ മർദിച്ചവൻറെ കരണം അടിച്ചുപൊളിക്കാൻ ചങ്കുറ്റമുള്ള ഹംസയും ഇവിടില്ല, ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവരെയൊന്ന് തൊട്ട് നോക്കടാ എന്നും പറഞ്ഞു നെഞ്ച് വിരിച്ചു നിൽക്കാൻ കെൽപുള്ള ഒരു ഉമറും ഇവിടില്ല ..ആകെ കൂടെ ഉള്ളത് പരസ്പരം പാലംവലിക്കുന്ന ഒറ്റുകൊടുക്കുന്ന , തമ്മിൽ തല്ലുന്ന സംഘടനകളാണ്. അവർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ചുക്കും ചെയ്യില്ല എന്ന തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാകണം. നിങ്ങളുടെ സുരക്ഷ നിങ്ങളുടെ മാത്രം ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന ബോധം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകണം . നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിവില്ലെങ്കിൽ ..അത് പരസ്യപ്പെടുത്തരുത് ..അനുകൂല സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ.
ഇടിമുറിയിൽ പോയി ഇസ്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിലും നല്ലത് ഇടിമുറിയിൽ പോകാതെ ഇസ്ലാം രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ്. ബാക്കി ദൈവം തമ്പുരാനിൽ ഭാരമേൽപ്പിക്കുക !

Share/Bookmark

Sep 19, 2017

The stoic knows: 4 rituals that will make you well-liked

The stoic knows: 4 rituals that will make you well-liked


Do you want to have better relationships? Well, you should definitely take some advice from… the Stoics.
I know, it sounds weird. Most people think of the Stoics as being emotionless — not exactly good examples for how to handle relationships.
But that’s a myth. The ancient Stoics were big on virtue, self-control and reducing negative emotions. And those are pretty good things if you’re trying to be more likable.
And their methods are backed by science. Stoicism was one of the inspirations for Cognitive Behavioral Therapy, which is currently the dominant method for helping people overcome psychological issues.
To get some answers I spoke to Massimo Pigliucci, a professor of philosophy at the City University of New York, and author of the new book, How to Be a Stoic: Using Ancient Philosophy to Live a Modern Life.
So what can we learn about being likable from the ancient Stoics? Let’s get to it…

Share/Bookmark

Sep 18, 2017

Stuck in a dead-end job? Companies want to recruit people like you

Stuck in a dead-end job? Companies want to recruit people like youFeeling unfulfilled and stuck in your dead-end job? While hating your day job may be a deterrent for some recruiters, new reporting from the Wall Street Journal finds that companies are actually seeking out these qualities in recruits.
The Journal talked with companies with locations in western New York, Richmond, Virginia, Thornton, Colorado, Miami, Florida and Tulsa, Oklahoma, who were looking at underemployed population demographics before setting up shop in these regions. For example, AvePoint, a software firm, said it looked at 20 midsize cities before settling on Richmond, Virginia, because Richmond had a highly education population where people took jobs “that were less than their level of education just to stay.”

Share/Bookmark

Sep 17, 2017

6 ways to embrace change at work and at home

6 ways to embrace change at work and at home

When abrupt change strikes at work or at home — possibly even both simultaneously — it can be stressful and overwhelming.
Unexpected life changes can make it difficult to appreciate everything you’re lucky to have at the moment, but there are ways to embrace the changes so you can continue to pursue your life and career without being derailed by them

Share/Bookmark

Sep 14, 2017

4 phrases that you should never say at work if you want people to trust you

4 phrases that you should never say at work if you want people to trust you

A friend of mine was recently telling me about her new job. “I like it, except my boss is hard to read,” she said. “I wish she’d just come out and say what she thinks!” Instead, her boss uses wishy-washy expressions like, “Hopefully you’re okay with this?” and, “I might possibly have a suggestion for you.”
As organizations become flatter, communicating well in every direction is getting more important. But managers and leaders are often worried about sounding too controlling, so they soften what they say. Their team members, taking their cue, bury their own ideas under hedging expressions that muddle their meaning. Before long, everyone just winds up sounding less clear, confident, and authoritative than they actually feel. In order to make sure you sound like you know what you’re talking about, cut these common words and phrases from your vocabulary.

Share/Bookmark

Jul 3, 2017

Six ways successful people stay calm in a crisis

Six ways successful people stay calm in a crisis

By Jane Burnett
Jun 29, 2017

It happens to the best of us. Things go off the rails at work, you witness someone on your team verbally explode because something isn’t working out in their favor, or after too much frustration, you have a meltdown of your own.
But before things go too far, here’s how to stay calm on days like these.

Don’t lose it

Losing your temper could wreck your career. You risk losing the standing you’ve attained so far: It tells your managers that you can’t be trusted with responsibility, and it tells your peers that you don’t have a handle on your own life. Plus, freaking out could make everything worse— not only for you, but also for your coworkers. When there’s a crisis, everyone needs to focus on the underlying problem and row in the same direction to fix it — not cater to your mood.

Share/Bookmark

Bring in Stringent Laws to End Mob-Lynching, Punish the Culprits


Petitioning President of India 

Bring in Stringent Laws to End Mob-Lynching, Punish the Culprits


We, on behalf of Muslim India, urge you to sign this petition for our demand to bring in stringent laws to criminalise mob-lynching and give justice to the victims by punishing the culprits and giving compensation of 35 lakhs to the family of each victim.
In already reported cases, more than twenty Muslims have been killed in various parts of the country. Most of them were killed for allegedly eating or storing beef. Some of them have been killed on the basis of rumours that they were transporting cows to slaughter houses or for being potential cow-thieves. In none of these cases, the culprits have been brought into the book. More alarmingly, in most of the cases, the victims themselves have been implicated in false charges and continually harassed. To cite just an example, Muhammed Akhlaq was lynched in Dadri, Uttar Pradesh on 28 September, 2015 for allegedly storing beef. Rather than bringing the culprits into the book, what unfolded in later months at Dadri was more horrifying. A case was filed against the family for allegedly killing a calf and the family was continuously harassed. They had to finally flee the village and now are living in Delhi.

Share/Bookmark

Jun 30, 2017

8 Things Ridiculously Successful People Do Before 8 AM

8 Things Ridiculously Successful People Do Before 8 AM


Starbucks continues to grow relentlessly, with CEO Howard Schultz planning to open 500 new stores a year over the next five years. Much of this growth will happen in China, where Schulz is undeterred by the recent economic slowdown.
While many factors contribute to Starbucks’ immunity to economic trends, most are driven by Schultz. Starbucks’ massive size hasn’t stopped him from realizing his vision of creating a company that’s about much more than making money selling coffee; Schultz is committed to selling an experience and a lifestyle, both of which are inspired by a trip to Italy as a child, where he was drawn to the cafe scene.
Schultz is fiercely loyal to his values. When asked how he balances his values with strategic thinking, he said:
“Unfortunately, we live in a sea of mediocrity in all walks of life. We live amid a fracturing of civility. Everywhere we go as consumers, we’re getting people who don’t want to reach into our hearts or know who we are; they want to reach into our wallets and get some money. The only way we can succeed and sustain growth is linked to the basic elements of one cup of coffee, one customer, and one barista at a time.”

Share/Bookmark

Apr 13, 2017

മുഖ്യമ​ന്ത്രിക്ക്​ ഒരു മുസ്​ലിം ബാസ്​റ്റഡ്​ എഴുതുന്നത്​...

മുഖ്യമ​ന്ത്രിക്ക്​  ഒരു മുസ്​ലിം ബാസ്​റ്റഡ്​ എഴുതുന്നത്​...

 സവാദ്​ റഹ്​മാൻ
 10:55 AM
 13/04/2017സഖാവ് പിണറായി വിജയന്,
അനുയായിയോ അനുഭാവിയോ അല്ല, താങ്കളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇടതു മുന്നണി തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിട്ടപ്പോൾ വോട്ടു ചെയ്തില്ലെന്നു പോകട്ടെ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് ലൈക്കു കൊണ്ടുപോലും പിന്തുണ നൽകാത്ത ഒരുവനാണ്. വൻ ഭൂരിപക്ഷം നേടി ഇങ്ങള് അധികാരമേൽക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടും ആവേശമെങ്ങും തോന്നിയിരുന്നില്ല. പക്ഷെ മുഖ്യമന്ത്രി പദമേറ്റ് ആദ്യമായി ഡൽഹിയിൽ എത്തി കേരളഹൗസിൽ വിളിച്ചു ചേർത്ത വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ  കേരള  പൊലീസിലെ ആർ.എസ്.എസ് എലമെൻറുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തിരിച്ചറിഞ്ഞതായും പ്രശ്നങ്ങൾ വഷളാക്കാൻ നോക്കുന്ന അത്തരം ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിലക്കുനിർത്തുമെന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ ഏറെ ആശ്വസിക്കുകയും സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്തെന്നാൽ, പൊലീസിലെ വർഗീയവത്കരണം  രാജ്യത്തെ സമാധാന ജീവിതം എത്ര മാത്രം കളങ്കപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന്, സാധാരണക്കാരുടെയും ആദിവാസി-ന്യൂനപക്ഷവിഭാഗങ്ങളുടെയും അന്യവത്കരണം എമ്മാതിരി ശക്തമാക്കുമെന്ന്  ഗുജറാത്തിൽ നിന്നും രാജസ്ഥാനിൽ നിന്നും ഛത്തീസ്ഗഢിൽ നിന്നും മധ്യപ്രദേശ്, ഹരിയാന തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിൽ നിന്നും എത്തുന്ന ഇരകൾ വിവരിക്കുന്നത് പല തവണ നേരിട്ടു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. 

Share/Bookmark

Feb 26, 2017

Sweden’s recycling is so revolutionary, the country has run out of rubbish


Sweden’s recycling is so revolutionary, the country has run out of rubbish

Sweden’s recycling is so revolutionary, the country has to import rubbish from other countries to keep its recycling plants going. What lessons can we learn, asks Hazel Sheffield 


Sweden is so good at recycling that, for several years, it has imported rubbish from other countries to keep its recycling plants going. Less than 1 per cent of Swedish household waste was sent to landfill last year or any year since 2011.
We can only dream of such an effective system in the UK, which is why we end up paying expensive transport costs to send rubbish to be recycled overseas rather than paying fines to send it to landfill under The Landfill Tax of 1996. 
The UK has made strides in the proportion of waste recycled under an EU target of 50 per cent by 2020. This has underpinned hundreds of millions of pounds of investment into recycling facilities and energy recovery plants in the UK, creating many jobs. We’re not quite at that target yet. Recycling in the UK peaked at around 45 per cent of all waste in 2014. 

Since then, provisional figures from the ONS have shown that figure has dropped to 44 per cent as austerity has resulted in budget cuts. The decision to leave the EU could be about to make this situation worse. While Europe is aiming for a 65 per cent recycling target by 2030, the UK may be about to fall even further behind its green neighbours.
Why are we sending waste to Sweden? Their system is so far ahead because of a culture of looking after the environment. Sweden was one of the first countries to implement a heavy tax on fossil fuels in 1991 and now sources almost half its electricity from renewables.

Share/Bookmark

Feb 21, 2017

നമുക്ക് COMBINED GRADUATE LEVEL EXAMINATION ക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം

നമുക്ക് COMBINED GRADUATE LEVEL EXAMINATION ക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം 

Mohammad Nizar എഴുതിയ facebook പോസ്റ്റ്‌ 
പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞാൽ മെഡിസിനോ എഞ്ചിനിയറിങ്ങിനോ അല്ലാതെ ഡിഗ്രിക് പോയിട്ട് എന്ത് കാര്യം "... 😩😩😩😩😩
Image result for COMBINED GRADUATE LEVEL EXAMINATION
നാട്ടുകാരും രക്ഷിതാക്കളും ഡിഗ്രിക് ചേരാനിരിക്കുന്നതോ പഠിക്കുന്നതോ ആയ കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചു വെറുപ്പിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ്. 😷😷😷😷ഡിഗ്രിക് പോയാൽ ഒന്നുകിൽ പഠിച്ചു പഠിച്ചു phd ഒക്കെ എടുത്തു റിസർച്ച് ചെയ്ത പോണം, അല്ലെങ്കിൽ NET ഒക്കെ കിട്ടി കോളേജിൽ ചേരണം( കുറച്ചു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്..അല്ലേൽ പൈസ കൊടുത്തു ചേരണം 😶😶😶) . അല്ലെങ്കിൽ PSC എഴുതി ജോലി കിട്ടണം. രണ്ടായാലും 30 വയസ്സിനോടടുപ്പിച്ചേ ജോലി കിട്ടൂ. ( സയൻസിൽ പിജി എടുത്ത് പ്ലസ് 2 tuition എടുക്കാനോ എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ്ങിനു ക്ലാസ് എടുക്കാനോ പോയാൽ, ശ്രമിച്ചാൽ, പ്രതിമാസം 150000 രൂപയോളം കിട്ടുമെന്നത് വേറെ കാര്യം😎😎😎 )

ഡിഗ്രിക് പഠിക്കുന്ന, അല്ലേൽ ചേരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന, കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ അധികം താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത വിദ്യാര്ത്ഥികൾക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഈ ലേഖനം👏👏👏👍👍👍. അത്തരക്കാർക് PSC മാത്രമേ ഓപ്ഷൻ ഉള്ളൂ എന്നാണ് പലരും വിചാരിക്കുന്നത്. അതാണെങ്കിൽ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു ഒരു 3 വര്ഷം എക്സാം എഴുതാനും ( ചിലപ്പോൾ നേരത്തെ ) ഒരു 3 വര്ഷം റിസൾട്ട് വരാനും, പിന്നെ ഒരു 2 വർഷത്തോളം അപ്പോയിൻറ്മെൻറ് നും എടുക്കും😱😱😱😱😱.
ശരിയാണ്. 😣😣😣
എന്നാൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ തീയതി മുതൽ കൃത്യമായി ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ 3 സ്റ്റേജ് എക്സാം നടത്തി റിസൾട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന കേന്ദ്ര ഗവർണ്മെന്റ് ഏജൻസി ആണ് സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ😎😎😎😎😎😎 . വിവിധ പരീക്ഷകൾ ഓരോ വർഷവും SSC നടത്താറുണ്ട്. എക്സാം സ്റ്റേജ് കുറവാണെങ്കിൽ റിസൾട്ട് നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിക്കും. റിസൾട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ അപ്പോയിൻറ്മെൻറ് . വിചാരിച്ചാൽ 21 വയസ്സിനുള്ളിൽ തന്നെ ജോലി വാങ്ങാം. 😱😱😱😱😱😎😎😎😎😍😍😍

ഈ എക്‌സാമുകളെ കുറിച്ചു അധികം അറിയാതെ പോകുന്നത് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞവർക് നല്ല അവസരനഷ്ടമാണ്.
SSC നടത്തുന്ന ഒരു പരീക്ഷയെ കുറിച്ചു ഇന്ന് പരിചയപ്പെടാം. 🙋🙋🙋🙋

COMBINED GRADUATE LEVEL EXAMINATION 

Share/Bookmark